Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4
1 7,4,6,8 6 0,7,5
2 7,4,9 7 7
3 9,8,3 8 4,3
4 - 9 4

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 11/05/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,5 5 3
1 6,4 6 8,0
2 6,1,8 7 1
3 2,6,6 8 -
4 3,1,9 9 7

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 04/05/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8,1
1 8,2,3 6 9,7
2 2,8,1 7 -
3 4,1 8 9
4 6,6,5 9 9,4

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 27/04/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7
1 2 6 3
2 2,0,5 7 8
3 2 8 4,2
4 6,1,9,0 9 4,2,9,1

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 20/04/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,3 5 5,2
1 1,0,3,6 6 6,1
2 0,2,8 7 4
3 7,8 8 -
4 - 9 8,6

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 13/04/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 1
1 3,6 6 8,5,3
2 3,4,1,8 7 8,3,1,4
3 - 8 9
4 7 9 7

Lo SXST Thứ 4, SXST 06/04/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,1,1 5 3,8
1 4,1 6 7
2 2,3,9 7 6,5
3 1,1 8 -
4 7,7 9 -