Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Advertisements

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 22/05/2024

XSST / XSST 22/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8,1 5 3
1 3,9,1 6 7
2 9,1 7 5
3 4,9,5 8 1
4 - 9 9,1,8

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 15/05/2024

XSST / XSST 15/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,3
1 0 6 3,4
2 3,6 7 2,0
3 9,3,7 8 4
4 9,1,1 9 5,5

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 08/05/2024

XSST / XSST 08/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,4 5 -
1 2 6 7
2 - 7 7,5,6,1
3 - 8 4,5,1,1,2
4 6 9 9,1,5,3

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 01/05/2024

XSST / XSST 01/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,1,2 5 6
1 9 6 1
2 5 7 6,6,1
3 9,1 8 9
4 0 9 0,7,0,3

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 24/04/2024

XSST / XSST 24/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,9,7,4,5 5 -
1 - 6 8,1
2 8 7 9,1,5
3 - 8 9,7,8,5,3,9
4 - 9 2

Lo SXST Thứ 4, SXST 17/04/2024

XSST / XSST 17/04/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 5,0,4 6 6,1,4
2 1 7 4
3 2,8 8 9,8
4 7,3,1,7 9 3
X