Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 0,8,6,2
1 5 6 -
2 9,0,6 7 1,0
3 0 8 4,6
4 7,5,7 9 8,1

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 18/03/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 1
1 8,3 6 7,2,7,5
2 0,9 7 4
3 3 8 6,9,6
4 2,0 9 -

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 11/03/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0,4 5 3,8
1 6,7 6 3,4
2 - 7 -
3 9,3,8 8 1
4 4,2,8,0 9 3

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 04/03/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8 5 1,7
1 8 6 0
2 - 7 0,4,4
3 4 8 8,9,6,7
4 3,5,5 9 7

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 26/02/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,3,4,5 5 4,6
1 2 6 3,6,4
2 - 7 -
3 2,8,8 8 7
4 9,7,6 9 2

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 19/02/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,1 5 2,1,6
1 - 6 9,1
2 7 7 7,6
3 9 8 8,7
4 9 9 2,6,1

Lo SXST Thứ 4, SXST 12/02/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,8 5 7
1 7 6 5,9,1
2 3 7 7,0
3 - 8 2
4 0,1,0,2,2 9 0