Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Advertisements

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 27/09/2023

XSST / XSST 27/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7,7,4
1 6,9 6 4
2 4,0 7 9,4
3 3,2 8 -
4 4,4 9 5,9,7,3

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 20/09/2023

XSST / XSST 20/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3 5 8
1 6 6 2,8
2 4,7,8 7 4,1
3 2,6 8 6,5,6
4 - 9 6,1

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 13/09/2023

XSST / XSST 13/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 6,2 6 0
2 9,8,5 7 2,8,4
3 5,0 8 0,3
4 7,4,0,9 9 -

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 06/09/2023

XSST / XSST 06/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,2,4 5 7,5,9
1 8,6,3 6 3,4
2 5,4,2 7 2
3 - 8 -
4 3 9 2

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 30/08/2023

XSST / XSST 30/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2
1 3,2 6 6,4,5,9
2 6,5 7 8
3 9,5 8 -
4 8,5,6 9 3,9

Lo SXST Thứ 4, SXST 23/08/2023

XSST / XSST 23/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 9,3,2,7
1 5,1,3,4 6 0
2 1,3,4 7 5
3 - 8 6,0
4 7 9 3
X