Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,1 5 6,0
1 - 6 -
2 4 7 6,4
3 - 8 8,1
4 1,3 9 0,9,6,3,0,7

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 01/07/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0 5 1
1 - 6 8,0,5
2 7,2,3,9 7 9
3 3 8 9,9
4 2,8 9 8,4

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 24/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,8,0 5 4
1 4,8,0 6 6
2 9,5,3 7 -
3 2,1,1 8 5
4 5,7 9 1

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 17/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3 5 6,1
1 1,7,5 6 7
2 - 7 2,5,8
3 7,6 8 0,6
4 - 9 1,1,4

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 10/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8,4,7 5 8,6
1 - 6 0,1
2 1 7 1,0,4,7
3 0 8 -
4 5,0,9 9 5

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 03/06/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,4
1 9 6 2
2 - 7 1,6,3
3 8,4,8 8 5,2
4 0,1,0 9 9,9,0

Lo SXST Thứ 4, SXST 27/05/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,6 5 6,1,5
1 1,9,0,9 6 5,4
2 - 7 -
3 1,1,5 8 1
4 6,7 9 2