Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,1,7 5 -
1 - 6 8
2 5,7 7 3,2
3 0 8 6,9,3
4 6 9 5,6,7,1

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 10/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3,0 5 3
1 4,5,2 6 8,9
2 5,7 7 9,7
3 9,7 8 -
4 3,0,5 9 -

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 03/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,0 5 6
1 3,7 6 8,5,1,3
2 1 7 7,7,3,5,3
3 5 8 4,3
4 - 9 -

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 26/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 0
1 0,8 6 8,6
2 8,3,3,0 7 9
3 9,2,3 8 7
4 4,3 9 2

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 19/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0 5 4,2,1
1 1 6 1,1,7
2 9 7 -
3 2,3 8 5
4 3 9 2,6,9,6

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 12/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,7,3 5 0,5,9
1 1,3,0 6 0,9
2 9 7 -
3 5,3 8 7
4 8,0 9 3

Lo SXST Thứ 4, SXST 05/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4 5 4
1 - 6 8
2 7 7 7,9,9,0,1,6
3 0 8 5,7
4 8,3,5 9 3