Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,7 5 1,6
1 6,6,9 6 0,6
2 0 7 0
3 6,2,3,5 8 6
4 1 9 0

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 08/03/2023

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,8,4 5 9
1 0 6 7
2 8,7,6 7 8,0,4,2
3 5 8 9,7,8
4 - 9 5

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 01/03/2023

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 2,1
1 0 6 8,8
2 - 7 0,0
3 9,0 8 1,1,6
4 4 9 3,7,4,8

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 22/02/2023

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8 5 -
1 3,8,7 6 9,3
2 3,8,1 7 -
3 9,9 8 3
4 2,3,0 9 6,4,3

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 15/02/2023

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 8
1 2,5,8 6 -
2 4,1 7 6,5,5
3 5,9,2,9 8 3,9
4 8,1 9 -

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 08/02/2023

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 4,9,1,7
1 2 6 -
2 6,1,3,7 7 8
3 8,5,4 8 6
4 2,8 9 3

Lo SXST Thứ 4, SXST 01/02/2023

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,4,3,5 5 -
1 1 6 9,7,7
2 0 7 7
3 2 8 8,5,0
4 6 9 7,4,2
X