Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,0 5 5,4,4,3,2
1 9,6 6 3
2 7,2 7 -
3 2,7,5 8 -
4 7,6 9 1

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 16/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 3,7
1 - 6 3,2
2 6 7 4,5,9,9
3 7,6 8 8,1,5
4 9 9 4

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 09/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,8 5 3,9
1 5,4 6 9
2 4,5,9,6 7 1
3 - 8 5,7,5,5,8,3
4 - 9 -

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 02/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,7 5 -
1 6,6,0 6 0,5,0,9,2
2 2 7 3,9,9
3 - 8 2,6
4 4 9 4

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 26/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7,5
1 4,0 6 7,3,1,3
2 3 7 3
3 1,4 8 9,3
4 3 9 4,0

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 19/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,8 5 4,9,7,1,9
1 6 6 -
2 - 7 3,1
3 9,7,7,8 8 1
4 0,6 9 6

Lo SXST Thứ 4, SXST 12/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,1,9,2
1 0 6 7
2 1,5,8,1 7 2
3 - 8 7,3
4 3,5,2 9 8,4