Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,8,7,6 5 2,1,4
1 - 6 0
2 - 7 6,8
3 7,4,1,5 8 -
4 1,0,8,7 9 -

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 14/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8,7 5 4
1 0,1,4 6 7,8
2 6,5 7 5,0
3 6 8 6,5
4 1 9 1

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 07/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,8 5 -
1 5,0 6 9,0,2,3
2 2,2,9,7 7 3
3 6 8 -
4 0,6,4 9 -

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 31/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 7
1 0,7,2,6,9 6 8,7,4
2 4 7 4
3 1,4 8 -
4 3,2 9 0,8

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 24/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 1
1 3,9,0 6 0,1
2 - 7 6,3
3 4,5 8 9
4 8,3 9 5,3,1

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 17/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,1,7 5 -
1 - 6 8
2 5,7 7 3,2
3 0 8 6,9,3
4 6 9 5,6,7,1

Lo SXST Thứ 4, SXST 10/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3,0 5 3
1 4,5,2 6 8,9
2 5,7 7 9,7
3 9,7 8 -
4 3,0,5 9 -