Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,3,8 5 7
1 7 6 5,9,1
2 3 7 7,0
3 - 8 2
4 0,1,0,2,2 9 0

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 05/02/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,0 5 0
1 3,2 6 7,7
2 9,5,6 7 5,0
3 7,4 8 -
4 7 9 7,5,3

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 29/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,5 5 0,6
1 2 6 4,6
2 8,2 7 8
3 - 8 8
4 3,7,4,0,7 9 6,1

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 22/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 7
1 - 6 9,4,9
2 3,8,9 7 3,0
3 7,6,2,5 8 -
4 7 9 6,6,2

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 15/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,1,2,4 5 5
1 4,2 6 5,9,4
2 9 7 1,4
3 - 8 9,7
4 4 9 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 08/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 - 6 1,9,8,9
2 9 7 7,5
3 9,9 8 2,8,6
4 0,6,7,3 9 2

Lo SXST Thứ 4, SXST 01/01/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2 5 1,5,8
1 1 6 4
2 - 7 0
3 8,0,7,5 8 5
4 6,7,2 9 2,0