Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 9,4
1 7 6 -
2 1 7 3
3 8,7,1,2,5 8 4,8,2,3,3
4 2 9 3

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 11/09/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,2,8,1 5 9,9
1 - 6 -
2 5,8,0,7,1 7 -
3 9,8,7 8 -
4 4,0,5 9 7

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 04/09/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9 5 9
1 5,4,5,9 6 9
2 3,6 7 5,8
3 - 8 3,4
4 4,0,9 9 5

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 28/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,8,2,8 5 2,2
1 2 6 -
2 3,6,0 7 2,3
3 - 8 1
4 0,9 9 6,8,9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 21/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,8,7,6 5 2,1,4
1 - 6 0
2 - 7 6,8
3 7,4,1,5 8 -
4 1,0,8,7 9 -

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 14/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,8,7 5 4
1 0,1,4 6 7,8
2 6,5 7 5,0
3 6 8 6,5
4 1 9 1

Lo SXST Thứ 4, SXST 07/08/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,3,8 5 -
1 5,0 6 9,0,2,3
2 2,2,9,7 7 3
3 6 8 -
4 0,6,4 9 -