Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 -
1 2,9 6 4,8
2 3,5,3,8 7 6,3
3 - 8 -
4 1,9,8,1,2 9 3,9

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 07/04/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,4 5 3,8,7,4
1 2,7 6 9,4,5
2 - 7 0
3 6 8 5,4
4 4 9 6,6

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 31/03/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1,6,1 5 -
1 5 6 6,9,5,0
2 8,4,1,7 7 -
3 3 8 9
4 1,3,7 9 -

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 24/03/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 1,2
1 9 6 4
2 9,8 7 6,9
3 7,2 8 5,8,4,9
4 4,3,7 9 -

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 17/03/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,9 5 1
1 9,5 6 1,8
2 4,2 7 2
3 3 8 1,5,2
4 - 9 4,5,4

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 10/03/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,0,9 5 8
1 2,0,6,9 6 -
2 - 7 1,3
3 3,8 8 9,3
4 0 9 1,6,5

Lo SXST Thứ 4, SXST 03/03/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 5,8
1 4,9,8 6 2
2 7,1 7 0,2,5
3 1,0 8 -
4 7,4,4,7 9 0