Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,0 5 9,2
1 9,4,6 6 8
2 6,8 7 3,3
3 2 8 7
4 1,1 9 9,9

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 13/11/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 5,1
1 4 6 -
2 1,7,4 7 7
3 4,5 8 5
4 4 9 9,6,3,3,3,4

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 06/11/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 -
1 3,4 6 0,7,0
2 0 7 -
3 7,6,9 8 1,8,8
4 1 9 9,4,6,0

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 30/10/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,7,8 5 5,5,5,4
1 6,1 6 7
2 9 7 2
3 - 8 0,5
4 3,4 9 1,9

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 23/10/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 5
1 7 6 3
2 3 7 2,9
3 5,3 8 3,5
4 0,3,4,4 9 1,6

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 16/10/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2,7 5 6
1 4 6 3,6
2 6,4 7 8,6,9,6
3 - 8 7
4 1,4 9 7,7

Lo SXST Thứ 4, SXST 09/10/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 3,1
1 5,0 6 2
2 7,2 7 3,1
3 2,8,7 8 4
4 6,7 9 1,7