Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 3
1 4,2 6 0
2 - 7 1,6
3 8,7,1,2,3 8 5,5
4 7,1,6 9 3

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 06/01/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,4,1,3 5 7
1 0,7,2 6 1,1
2 8,9,0 7 -
3 8,3 8 7,8
4 - 9 3

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 30/12/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,9,3 5 6,2
1 6 6 4
2 7 7 3,5,0
3 6,5,8 8 4,6
4 4 9 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 23/12/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 8
1 8,9,2 6 -
2 1 7 3,1
3 6 8 7,1,1
4 3,9 9 2,1,0

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 16/12/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,3,6 5 -
1 - 6 2,7
2 2 7 7
3 8,0,4,6 8 7
4 5 9 1,5,8,6

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 09/12/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 0,2
1 2 6 -
2 8,1 7 1,3,3
3 9,0 8 4,5,0,0
4 - 9 6,1,2

Lo SXST Thứ 4, SXST 02/12/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,6 5 3
1 9,2,1,6 6 2
2 4 7 1
3 1 8 1,8
4 8,9 9 1,2,0