Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 1,6,1 6 6,8
2 1,7 7 2,1,7
3 7,0 8 3,5,3,8
4 - 9 7

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 21/09/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 6,9,8,0,4
1 9 6 8,9
2 9,2,9 7 -
3 3 8 8,0
4 9 9 3,0

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 14/09/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 1,9
1 3,6 6 5,7
2 8,0,6 7 9
3 4,4 8 3,2
4 5,5 9 7

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 07/09/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 5,2,9
1 - 6 1,3,0
2 2,0,7,5 7 9
3 8 8 7,7,0
4 5 9 5

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 31/08/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 6
1 9 6 6
2 - 7 1
3 1,1,1 8 3,7,5,0
4 1,4,9,5 9 2,0

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 24/08/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2
1 5 6 7,3
2 6 7 0,9,2
3 4,9,6 8 7
4 9,4 9 5,1,4,9

Lo SXST Thứ 4, SXST 17/08/2022

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6 5 0,6
1 - 6 0,7,0
2 3,0,1 7 6,1,1,7
3 6 8 3
4 3 9 9,8