Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8 5 1
1 - 6 6,9,7,2
2 2,1 7 0
3 - 8 0,1,5,3
4 - 9 0,3,2,5

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 08/05/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 3
1 9,0,8,2 6 5,6,2
2 3 7 5
3 6,7,0 8 3
4 4 9 3,5

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 01/05/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,9 5 -
1 0,5,7,8,4 6 9
2 0 7 1
3 7 8 2,5
4 0,8 9 3,2,2

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 24/04/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,0 5 0,3
1 6,2 6 5,4
2 9,8 7 2,6
3 9,2 8 2,8
4 9,2 9 -

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 17/04/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,9
1 1,8 6 1,7
2 2 7 4,4,6,7
3 8,9,4 8 3
4 8,0 9 9

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 10/04/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 4
1 1,4 6 6,6,9,6
2 1 7 0
3 8,0 8 8,1,2
4 7 9 1,9

Lo SXST Thứ 4, SXST 03/04/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,5 5 5,8
1 3,0 6 0
2 8,1,8,7,5 7 0
3 - 8 0,8
4 3,9 9 9