Lo Soc Trang - Bảng Kết quả Lô tô Sóc Trăng - XSST - SXST

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4,6,6 5 8
1 6,3 6 4
2 8,1,5 7 -
3 5 8 7
4 5,5,2,8 9 1,4

Lô tô XSST Thứ 4, XS Sóc Trăng 30/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,8,0 5 4,1,0
1 6 6 -
2 1,4 7 7,9
3 6 8 8
4 9,2,8,3,8 9 -

Lô XS Sóc Trăng Thứ 4, SXST 23/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,3,4 5 3,9,2,4
1 - 6 9,5,2
2 - 7 6
3 8,8,4,3,9 8 -
4 4,8 9 -

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Xổ số ST 16/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3 5 -
1 2,4 6 5,9,3,3
2 1 7 1,2,3,4
3 5,0,9 8 9
4 2 9 -

Lô tô XSST Thứ 4, XSST 09/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,1,8 5 6,3,7
1 2,6,6 6 2,0,3
2 6,4 7 -
3 1,9 8 9
4 5 9 -

Lô Sóc Trăng Thứ 4, Sổ số Sóc Trăng 02/06/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6
1 1,8,1 6 8,8
2 2 7 2,7
3 0,7,2 8 4,4,8
4 3 9 1,3

Lo SXST Thứ 4, SXST 26/05/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 4 - Loto Sóc Trăng
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 5
1 2,0,8,9 6 2,2
2 9 7 -
3 5 8 5,2,7,3
4 9,8,0 9 4