Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 0,4 6 0,4
2 - 7 0,2,9
3 5,6,6 8 -
4 3,7,2,8,8 9 8,6,7

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 21/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 9,0
1 6,1 6 5
2 8,3 7 2,9
3 9,3 8 2,3
4 4 9 6,2,6

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 14/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 6,4
1 2,6,9 6 -
2 5,9,0,2,8,1 7 1
3 5,8 8 4
4 7,5 9 7

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 07/09/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,2 5 1
1 4,6 6 -
2 0,7,2 7 7,3
3 - 8 8,2,1,6
4 9 9 4,3,9

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 31/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 2,6
1 9,0 6 9,6,2,4,1
2 - 7 -
3 4,0 8 6,9
4 9,2 9 9,5,9

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 24/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9,3 5 1
1 - 6 0,5
2 5 7 2,0,7,1,9,3
3 2,3 8 2
4 2 9 6,1

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 17/08/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,1 5 7
1 - 6 -
2 0 7 8,1
3 1 8 6,3
4 6,6,3,7,0,6 9 1,6,2