Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,7,2 5 6,8
1 3 6 -
2 - 7 8,5,7,8
3 9,9,5,7 8 3
4 3 9 2,4

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 04/01/2021

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,4 5 0,5,9
1 - 6 7,2,1,9
2 - 7 -
3 2 8 2,1,3,3,4
4 5,9 9 0

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 28/12/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,4,6
1 2,7 6 5,7
2 0,4 7 7,1
3 0 8 4,5
4 0 9 5,9,3

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 21/12/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 9 5 9
1 1,5,7 6 1,7
2 6,0 7 9,2,0
3 - 8 5,4,0,0
4 - 9 1,4

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 14/12/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 0 6 0,2,8,9
2 8 7 8,7,4,9
3 9,4 8 2,4
4 9 9 4,6,4

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 07/12/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2,2 5 8
1 8,8,4 6 1
2 3,7,8,0 7 5,9
3 9 8 2,4
4 0,3 9 -

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 30/11/2020

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,6,7 5 2,4,7
1 5,8,6 6 7,3,6
2 9 7 6
3 5 8 3
4 8 9 2