Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 1,8
1 - 6 8,7
2 9,2,6,4,6,0 7 2,2
3 7,1,5 8 4
4 7 9 1

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 08/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,8 5 8
1 - 6 5
2 3,0,7 7 0,5,2,7,8,7
3 - 8 1,6
4 - 9 3,5,4

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 01/07/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 5 -
1 6 6 2,8
2 9 7 9,9,2,5
3 9,6 8 2,1
4 5,9,9,1,8 9 -

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 24/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1,3 5 -
1 - 6 7,4,4
2 0,7,3 7 2
3 - 8 2,9,8,7
4 3,0,8 9 7,1

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 17/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,1,6,9 5 5
1 0,9 6 6,9
2 3 7 8,6
3 7,1 8 7
4 - 9 7,0,8

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 10/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 4,9
1 7,1,1 6 5,7,3
2 - 7 2,8,1,7
3 6,6 8 1
4 - 9 7,2,6

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 03/06/2019

Loto XSMN - Loto XSMN Thứ 2 - Loto Đồng Tháp
Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 8,2 5 7
1 - 6 5,5,0
2 3,1 7 -
3 1,2,6 8 5,5
4 2,4 9 9,3,4