Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

Advertisements

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 10/06/2024

XSDT / XSDT 10/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 7
1 - 6 9,4,5
2 2 7 3,1,0
3 3,5 8 5,0,4,8
4 6,7,9 9 -

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 03/06/2024

XSDT / XSDT 03/06/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 1 5 6,8
1 0 6 0
2 3,9 7 7,5,5,2,1,6
3 - 8 4,4,6
4 - 9 9,4

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 27/05/2024

XSDT / XSDT 27/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 7,0,5 5 9,0,3,6
1 9,1,4 6 -
2 6,3,8 7 5
3 2 8 -
4 5,0 9 8

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 20/05/2024

XSDT / XSDT 20/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,9 5 3,2
1 - 6 7,3
2 6 7 5,9,5,5,2
3 7,0,1 8 9
4 2,8 9 -

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 13/05/2024

XSDT / XSDT 13/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 -
1 4,8,0 6 4,7,6,5,2
2 0,8 7 7,7,7
3 6 8 0,2
4 - 9 1

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 06/05/2024

XSDT / XSDT 06/05/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 7
1 0,3,0 6 8,8
2 - 7 1,7
3 2,9,1,8 8 9,9
4 - 9 6,7,1,3
X