Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

Advertisements

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 25/09/2023

XSDT / XSDT 25/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 3,6,4 5 6
1 5,9 6 8
2 9 7 1
3 0 8 8,5,1
4 2,2,8 9 1,6

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 18/09/2023

XSDT / XSDT 18/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9,5
1 4,5 6 3,5,1
2 5 7 4,5
3 7,9,1 8 5,7,4,0
4 4 9 -

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 11/09/2023

XSDT / XSDT 11/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0,8,8 5 1,3
1 1,3,3,1 6 2,6,3
2 3,6,4 7 -
3 - 8 0,9
4 1 9 -

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 04/09/2023

XSDT / XSDT 04/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 4 5 -
1 5,2,0 6 5,7
2 3,1 7 1,6,9
3 6,6 8 2,3
4 9,7 9 6

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 28/08/2023

XSDT / XSDT 28/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,2 5 -
1 1,2 6 8
2 - 7 3,9,6
3 0,1,1,1 8 5,6,5,5
4 9 9 1

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 21/08/2023

XSDT / XSDT 21/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5,7,4,2 5 3
1 0,7 6 5,4
2 - 7 1
3 3 8 7,3,0,7
4 9 9 3,3
X