Lo Dong Thap - Bảng Kết quả Lô tô Đồng Tháp - XSDT - SXDT

Advertisements

Lô tô XSDT Thứ 2, XS Đồng Tháp 12/02/2024

XSDT / XSDT 12/02/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 -
1 4 6 -
2 4,2,7 7 4,0,2
3 6 8 7,0,6,9
4 8,6,2,1,8,9 9 -

Lô XS Đồng Tháp Thứ 2, SXDT 05/02/2024

XSDT / XSDT 05/02/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 0 5 8
1 3,5 6 5
2 8,4 7 8,7,6,8
3 7 8 9
4 5,7,5,1,3 9 -

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Xổ số DT 29/01/2024

XSDT / XSDT 29/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 8
1 7,9 6 9,5,8,4
2 - 7 2,0,7
3 3,3,4 8 9,6
4 9 9 8,0

Lô tô XSDT Thứ 2, XSDT 22/01/2024

XSDT / XSDT 22/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 - 5 9
1 1,2,5 6 -
2 1 7 4,9,7,5
3 7,5,2 8 6
4 4,7 9 3,9,0

Lô Đồng Tháp Thứ 2, Sổ số Đồng Tháp 15/01/2024

XSDT / XSDT 15/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 2 5 8
1 - 6 6
2 4,1,5 7 7,6,4
3 8,9,8 8 6,1
4 6 9 8,0,5

Lo SXDT Thứ 2, SXDT 08/01/2024

XSDT / XSDT 08/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 6,3,2 5 0,1,3
1 6 6 8
2 - 7 7
3 4 8 0,6,1
4 5,5 9 7,4,8
X