XSMB Chủ Nhật - Bảng Loto Miền Bắc

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 08, 06, 08, 07, 03 5 52, 56, 56, 59
1 15 6 63
2 29, 23, 25 7 71, 70, 74
3 33, 32, 33, 33, 38 8 89, 88, 87
4 44 9 94
Advertisements

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 24/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 05, 02, 05, 01 5 59, 51
1 14, 19, 16, 17 6 66, 60, 67
2 28, 28 7 78, 76, 71
3 39, 33, 30 8 87, 88, 84
4 40, 44 9 99

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 17/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 06, 05 5 50, 53
1 19, 16 6 65, 66, 62, 64, 66, 66
2 25, 24 7 75, 72
3 33, 35, 31, 34 8 85, 83
4 41, 49 9 93, 98, 97

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 10/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 02, 02, 08, 00, 04 5
1 14, 14, 10, 19 6 68, 69, 66, 64, 66
2 28, 29, 20, 26, 22 7 75
3 35, 32 8
4 40, 40, 40 9 93, 91

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 03/09/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 00, 07, 08 5 50, 58
1 10, 11, 10, 13 6 63, 65, 64
2 21, 20, 20, 28, 21 7 74
3 34, 32, 33, 36 8 86, 82
4 43 9 92, 97

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 27/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 03, 04 5 51, 50
1 10, 11, 10 6 68, 61, 62
2 29, 27 7 74, 70, 79, 75
3 36 8 84, 89, 83, 88, 81
4 48, 44, 46, 44 9 98

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 20/08/2023

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 09, 00 5 57, 58
1 15, 14, 12 6 61
2 20 7 75, 71, 79
3 33, 30, 30, 32 8 80, 85
4 49, 46, 45 9 98, 96, 99, 93, 90, 95
X