XSMB Chủ Nhật - Bảng Loto Miền Bắc

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 07, 06, 04, 06 5 51
1 10, 10, 10, 19, 16 6 67, 62, 61
2 7 70
3 8 80, 89, 89, 87, 87, 80
4 45, 41, 47, 46, 47 9 92, 98
Advertisements

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 18/02/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 03, 07, 09 5 56, 51, 50, 56
1 10, 18, 14 6 62, 64
2 28, 24, 29 7 70, 79
3 32 8 88
4 43, 45, 49 9 91, 90, 98, 93, 97

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 04/02/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 00, 04 5 51, 59, 56
1 14, 12, 14 6 68, 61, 66, 64
2 20, 27 7 78, 78
3 33, 34 8 81, 87
4 42, 46, 44, 41 9 98, 97, 97

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 28/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 03, 02, 00 5 51, 53
1 11, 16, 16, 10 6 65
2 28, 26, 21 7 74, 78, 78, 79
3 38 8 84, 86, 89, 87
4 45, 43, 49, 41 9 96

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 21/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 5 59, 56
1 19, 17, 19, 14, 16, 11, 18, 13 6 64, 65
2 20, 27, 28, 21, 28 7 79, 76
3 35, 37, 32, 34 8 86
4 49, 41, 42 9

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 14/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 03, 03 5 59, 57
1 18, 12, 14, 16, 18, 15, 13 6
2 27, 25 7 75, 76, 71
3 38, 36, 34, 34 8 81, 84, 85
4 41, 47 9 99, 91

Lô Miền Bắc Chủ Nhật ngày 07/01/2024

Đầu Đuôi Đầu Đuôi
0 03, 01, 02, 05, 02, 08, 03 5
1 18, 13, 19, 12, 15, 12 6 69, 65, 68, 61, 67
2 7 79, 71, 75
3 8 89, 85
4 41, 42 9 98, 99
X