Sớ Đầu Đuôi MT - Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - KQXSMT

Thứ 3

31/03/2020

Quảng Nam

53−53

Đắk Lắk

33−43

Thứ 2

30/03/2020

Phú Yên

87−90

Huế

17−55

Chủ Nhật

29/03/2020

Khánh Hòa

12−72

Kon Tum

50−97

Thứ 7

28/03/2020

Đà Nẵng

11−28

Quảng Ngãi

41−26

Đắk Nông

54−11

Thứ 6

27/03/2020

Ninh Thuận

59−87

Gia Lai

58−15

Thứ 5

26/03/2020

Quảng Bình

02−14

Bình Định

82−54

Quảng Trị

71−95

Thứ 4

25/03/2020

Đà Nẵng

44−91

Khánh Hòa

12−76

Thứ 3

24/03/2020

Quảng Nam

13−45

Đắk Lắk

92−21

Thứ 2

23/03/2020

Phú Yên

86−88

Huế

11−07

Chủ Nhật

22/03/2020

Khánh Hòa

30−48

Kon Tum

54−78

Thứ 7

21/03/2020

Quảng Ngãi

01−73

Đà Nẵng

84−91

Đắk Nông

79−32

Thứ 6

20/03/2020

Ninh Thuận

12−24

Gia Lai

24−52

Thứ 5

19/03/2020

Bình Định

29−77

Quảng Bình

24−34

Quảng Trị

77−34

Thứ 4

18/03/2020

Khánh Hòa

42−76

Đà Nẵng

41−40

Thứ 3

17/03/2020

Quảng Nam

34−23

Đắk Lắk

16−18

Thứ 2

16/03/2020

Phú Yên

71−00

Huế

96−55

Chủ Nhật

15/03/2020

Khánh Hòa

17−30

Kon Tum

97−47

Thứ 7

14/03/2020

Quảng Ngãi

29−47

Đà Nẵng

29−23

Đắk Nông

57−36

Thứ 6

13/03/2020

Ninh Thuận

77−88

Gia Lai

98−37

Thứ 5

12/03/2020

Bình Định

64−04

Quảng Bình

93−77

Quảng Trị

08−25

Thứ 4

11/03/2020

Đà Nẵng

73−93

Khánh Hòa

42−85

Thứ 3

10/03/2020

Quảng Nam

93−79

Đắk Lắk

06−16

Thứ 2

09/03/2020

Phú Yên

27−24

Huế

39−61

Chủ Nhật

08/03/2020

Khánh Hòa

07−10

Kon Tum

94−15