Sớ Đầu Đuôi MT - Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - KQXSMT

Thứ 2

27/01/2020

Phú Yên

18−24

Huế

70−01

Chủ Nhật

26/01/2020

Khánh Hòa

56−81

Kon Tum

91−87

Thứ 7

25/01/2020

Quảng Ngãi

57−95

Đà Nẵng

72−04

Đắk Nông

52−29

Thứ 6

24/01/2020

Ninh Thuận

83−22

Gia Lai

85−03

Thứ 5

23/01/2020

Quảng Bình

68−35

Bình Định

43−07

Quảng Trị

20−60

Thứ 4

22/01/2020

Đà Nẵng

17−07

Khánh Hòa

81−03

Thứ 3

21/01/2020

Đắk Lắk

53−41

Quảng Nam

56−93

Thứ 2

20/01/2020

Phú Yên

91−21

Huế

84−35

Chủ Nhật

19/01/2020

Khánh Hòa

80−42

Kon Tum

89−64

Thứ 7

18/01/2020

Đà Nẵng

89−65

Quảng Ngãi

88−40

Đắk Nông

20−36

Thứ 6

17/01/2020

Gia Lai

83−02

Ninh Thuận

03−15

Thứ 5

16/01/2020

Bình Định

24−27

Quảng Bình

95−61

Quảng Trị

59−72

Thứ 4

15/01/2020

Khánh Hòa

29−98

Đà Nẵng

37−61

Thứ 3

14/01/2020

Đắk Lắk

94−93

Quảng Nam

13−11

Thứ 2

13/01/2020

Phú Yên

48−92

Huế

03−96

Chủ Nhật

12/01/2020

Khánh Hòa

65−70

Kon Tum

73−60

Thứ 7

11/01/2020

Đà Nẵng

76−38

Quảng Ngãi

32−31

Đắk Nông

64−25

Thứ 6

10/01/2020

Ninh Thuận

20−45

Gia Lai

95−02

Thứ 5

09/01/2020

Quảng Bình

09−27

Bình Định

03−10

Quảng Trị

41−94

Thứ 4

08/01/2020

Đà Nẵng

72−95

Khánh Hòa

18−40

Thứ 3

07/01/2020

Đắk Lắk

36−63

Quảng Nam

49−06

Thứ 2

06/01/2020

Phú Yên

64−27

Huế

93−02

Chủ Nhật

05/01/2020

Khánh Hòa

30−46

Kon Tum

19−55

Thứ 7

04/01/2020

Đà Nẵng

04−60

Quảng Ngãi

68−76

Đắk Nông

82−13

Thứ 6

03/01/2020

Ninh Thuận

33−20

Gia Lai

08−87

Thứ 5

02/01/2020

Quảng Bình

17−20

Bình Định

50−26

Quảng Trị

39−00

Thứ 4

01/01/2020

Đà Nẵng

60−54

Khánh Hòa

48−65

Thứ 3

31/12/2019

Đắk Lắk

13−41

Quảng Nam

74−24

Thứ 2

30/12/2019

Phú Yên

74−57

Huế

01−93