Sớ Đầu Đuôi MT - Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - KQXSMT

Thứ 4

19/06/2019

Khánh Hòa

56−50

Đà Nẵng

69−21

Thứ 3

18/06/2019

Quảng Nam

36−86

Đắk Lắk

18−16

Thứ 2

17/06/2019

Phú Yên

26−57

Huế

62−63

Chủ Nhật

16/06/2019

Khánh Hòa

06−95

Kon Tum

87−40

Thứ 7

15/06/2019

Quảng Ngãi

71−55

Đà Nẵng

58−09

Đắk Nông

15−03

Thứ 6

14/06/2019

Gia Lai

87−35

Ninh Thuận

00−05

Thứ 5

13/06/2019

Bình Định

44−70

Quảng Bình

75−42

Quảng Trị

30−95

Thứ 4

12/06/2019

Khánh Hòa

88−59

Đà Nẵng

47−22

Thứ 3

11/06/2019

Quảng Nam

63−57

Đắk Lắk

36−83

Thứ 2

10/06/2019

Phú Yên

83−53

Huế

50−17

Chủ Nhật

09/06/2019

Khánh Hòa

88−34

Kon Tum

09−69

Thứ 7

08/06/2019

Quảng Ngãi

59−55

Đà Nẵng

19−05

Đắk Nông

51−94

Thứ 6

07/06/2019

Gia Lai

27−02

Ninh Thuận

87−30

Thứ 5

06/06/2019

Quảng Trị

02−58

Quảng Bình

27−11

Bình Định

84−09

Thứ 4

05/06/2019

Đà Nẵng

38−95

Khánh Hòa

54−49

Thứ 3

04/06/2019

Quảng Nam

47−34

Đắk Lắk

51−27

Thứ 2

03/06/2019

Phú Yên

53−80

Huế

05−56

Chủ Nhật

02/06/2019

Khánh Hòa

78−56

Kon Tum

25−31

Thứ 7

01/06/2019

Quảng Ngãi

82−16

Đà Nẵng

94−67

Đắk Nông

13−74

Thứ 6

31/05/2019

Gia Lai

14−00

Ninh Thuận

02−35

Thứ 5

30/05/2019

Quảng Bình

53−78

Bình Định

77−17

Quảng Trị

19−03

Thứ 4

29/05/2019

Đà Nẵng

68−12

Khánh Hòa

51−74

Thứ 3

28/05/2019

Quảng Nam

67−10

Đắk Lắk

27−14

Thứ 2

27/05/2019

Phú Yên

27−98

Huế

43−19

Chủ Nhật

26/05/2019

Khánh Hòa

63−72

Kon Tum

12−81

Thứ 7

25/05/2019

Đà Nẵng

05−23

Quảng Ngãi

48−77

Đắk Nông

88−57

Thứ 6

24/05/2019

Gia Lai

77−91

Ninh Thuận

11−05

Thứ 5

23/05/2019

Quảng Bình

17−72

Bình Định

14−15

Quảng Trị

29−09

Thứ 4

22/05/2019

Đà Nẵng

04−86

Khánh Hòa

31−63