Sớ Đầu Đuôi MT - Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - KQXSMT

Thứ 6

23/08/2019

Gia Lai

57−81

Ninh Thuận

01−21

Thứ 5

22/08/2019

Quảng Bình

64−80

Bình Định

11−86

Quảng Trị

65−12

Thứ 4

21/08/2019

Đà Nẵng

27−72

Khánh Hòa

84−58

Thứ 3

20/08/2019

Quảng Nam

39−85

Đắk Lắk

79−52

Thứ 2

19/08/2019

Phú Yên

94−57

Huế

13−55

Chủ Nhật

18/08/2019

Khánh Hòa

21−28

Kon Tum

53−08

Thứ 7

17/08/2019

Quảng Ngãi

27−64

Đà Nẵng

56−14

Đắk Nông

57−30

Thứ 6

16/08/2019

Gia Lai

55−30

Ninh Thuận

42−53

Thứ 5

15/08/2019

Quảng Bình

60−59

Bình Định

71−82

Quảng Trị

30−16

Thứ 4

14/08/2019

Khánh Hòa

69−88

Đà Nẵng

14−17

Thứ 3

13/08/2019

Quảng Nam

29−89

Đắk Lắk

10−90

Thứ 2

12/08/2019

Phú Yên

97−62

Huế

03−46

Chủ Nhật

11/08/2019

Khánh Hòa

26−96

Kon Tum

43−77

Thứ 7

10/08/2019

Quảng Ngãi

41−79

Đà Nẵng

23−14

Đắk Nông

25−65

Thứ 6

09/08/2019

Gia Lai

20−89

Ninh Thuận

74−23

Thứ 5

08/08/2019

Quảng Bình

43−10

Bình Định

27−59

Quảng Trị

65−84

Thứ 4

07/08/2019

Khánh Hòa

43−35

Đà Nẵng

64−88

Thứ 3

06/08/2019

Quảng Nam

26−26

Đắk Lắk

75−14

Thứ 2

05/08/2019

Phú Yên

63−78

Huế

48−64

Chủ Nhật

04/08/2019

Khánh Hòa

18−41

Kon Tum

89−33

Thứ 7

03/08/2019

Đà Nẵng

87−57

Quảng Ngãi

48−21

Đắk Nông

10−63

Thứ 6

02/08/2019

Gia Lai

46−04

Ninh Thuận

81−83

Thứ 5

01/08/2019

Quảng Bình

53−08

Bình Định

10−53

Quảng Trị

37−53

Thứ 4

31/07/2019

Khánh Hòa

50−79

Đà Nẵng

33−37

Thứ 3

30/07/2019

Quảng Nam

39−66

Đắk Lắk

05−97

Thứ 2

29/07/2019

Phú Yên

19−86

Huế

64−96

Chủ Nhật

28/07/2019

Khánh Hòa

68−08

Kon Tum

19−99

Thứ 7

27/07/2019

Đà Nẵng

16−48

Quảng Ngãi

47−06

Đắk Nông

43−48

Thứ 6

26/07/2019

Gia Lai

86−23

Ninh Thuận

91−97