Sớ Đầu Đuôi MT - Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - KQXSMT

Thứ 3

22/10/2019

Quảng Nam

70−05

Đắk Lắk

10−29

Thứ 2

21/10/2019

Phú Yên

85−56

Huế

65−31

Chủ Nhật

20/10/2019

Khánh Hòa

81−48

Kon Tum

75−44

Thứ 7

19/10/2019

Đà Nẵng

27−15

Quảng Ngãi

29−27

Đắk Nông

56−54

Thứ 6

18/10/2019

Gia Lai

78−39

Ninh Thuận

72−46

Thứ 5

17/10/2019

Quảng Bình

04−78

Bình Định

36−05

Quảng Trị

76−40

Thứ 4

16/10/2019

Khánh Hòa

14−49

Đà Nẵng

13−32

Thứ 3

15/10/2019

Quảng Nam

89−84

Đắk Lắk

28−43

Thứ 2

14/10/2019

Phú Yên

02−75

Huế

33−10

Chủ Nhật

13/10/2019

Khánh Hòa

56−94

Kon Tum

52−69

Thứ 7

12/10/2019

Đà Nẵng

93−07

Quảng Ngãi

57−36

Đắk Nông

84−90

Thứ 6

11/10/2019

Gia Lai

16−08

Ninh Thuận

33−64

Thứ 5

10/10/2019

Quảng Bình

03−79

Bình Định

60−91

Quảng Trị

93−50

Thứ 4

09/10/2019

Đà Nẵng

35−26

Khánh Hòa

56−22

Thứ 3

08/10/2019

Quảng Nam

21−98

Đắk Lắk

56−72

Thứ 2

07/10/2019

Phú Yên

57−04

Huế

72−53

Chủ Nhật

06/10/2019

Khánh Hòa

14−68

Kon Tum

01−22

Thứ 7

05/10/2019

Đà Nẵng

64−12

Quảng Ngãi

65−70

Đắk Nông

39−09

Thứ 6

04/10/2019

Gia Lai

03−37

Ninh Thuận

29−85

Thứ 5

03/10/2019

Quảng Bình

60−74

Bình Định

57−44

Quảng Trị

66−56

Thứ 4

02/10/2019

Đà Nẵng

37−47

Khánh Hòa

73−99

Thứ 3

01/10/2019

Quảng Nam

65−27

Đắk Lắk

78−86

Thứ 2

30/09/2019

Phú Yên

98−18

Huế

56−80

Chủ Nhật

29/09/2019

Khánh Hòa

67−35

Kon Tum

45−24

Thứ 7

28/09/2019

Quảng Ngãi

68−48

Đà Nẵng

79−31

Đắk Nông

03−80

Thứ 6

27/09/2019

Gia Lai

87−50

Ninh Thuận

25−94

Thứ 5

26/09/2019

Bình Định

77−29

Quảng Bình

97−49

Quảng Trị

97−41

Thứ 4

25/09/2019

Đà Nẵng

46−12

Khánh Hòa

63−66

Thứ 3

24/09/2019

Quảng Nam

54−76

Đắk Lắk

26−32