Sớ Đầu Đuôi MT - Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - KQXSMT

Thứ 4

23/09/2020

Đà Nẵng

53−34

Khánh Hòa

93−21

Thứ 3

22/09/2020

Quảng Nam

28−15

Đắk Lắk

34−91

Thứ 2

21/09/2020

Phú Yên

28−18

Huế

22−99

Chủ Nhật

20/09/2020

Khánh Hòa

89−03

Kon Tum

51−65

Thứ 7

19/09/2020

Quảng Ngãi

98−60

Đà Nẵng

73−32

Đắk Nông

55−61

Thứ 6

18/09/2020

Ninh Thuận

96−44

Gia Lai

79−20

Thứ 5

17/09/2020

Bình Định

96−11

Quảng Bình

76−46

Quảng Trị

84−00

Thứ 4

16/09/2020

Đà Nẵng

69−11

Khánh Hòa

80−24

Thứ 3

15/09/2020

Quảng Nam

27−13

Đắk Lắk

86−98

Thứ 2

14/09/2020

Phú Yên

32−61

Huế

08−32

Chủ Nhật

13/09/2020

Khánh Hòa

28−97

Kon Tum

15−63

Thứ 7

12/09/2020

Đà Nẵng

31−63

Quảng Ngãi

82−94

Đắk Nông

53−09

Thứ 6

11/09/2020

Gia Lai

71−51

Ninh Thuận

71−94

Thứ 5

10/09/2020

Quảng Bình

00−10

Bình Định

47−36

Quảng Trị

71−38

Thứ 4

09/09/2020

Đà Nẵng

27−36

Khánh Hòa

78−20

Thứ 3

08/09/2020

Quảng Nam

06−29

Đắk Lắk

02−16

Thứ 2

07/09/2020

Phú Yên

38−50

Huế

54−29

Chủ Nhật

06/09/2020

Khánh Hòa

20−92

Kon Tum

12−81

Thứ 7

05/09/2020

Đà Nẵng

16−25

Quảng Ngãi

99−56

Đắk Nông

38−00

Thứ 6

04/09/2020

Gia Lai

26−73

Ninh Thuận

96−68

Thứ 5

03/09/2020

Quảng Bình

97−17

Bình Định

18−43

Quảng Trị

00−60

Thứ 4

02/09/2020

Đà Nẵng

62−14

Khánh Hòa

70−32

Thứ 3

01/09/2020

Quảng Nam

84−07

Đắk Lắk

23−18

Thứ 2

31/08/2020

Phú Yên

08−08

Huế

28−12

Chủ Nhật

30/08/2020

Khánh Hòa

57−76

Kon Tum

95−81

Thứ 7

29/08/2020

Đà Nẵng

35−15

Quảng Ngãi

97−42

Đắk Nông

71−79

Thứ 6

28/08/2020

Ninh Thuận

27−00

Gia Lai

11−79

Thứ 5

27/08/2020

Quảng Bình

94−29

Bình Định

31−12

Quảng Trị

68−88

Thứ 4

26/08/2020

Đà Nẵng

80−01

Khánh Hòa

51−73