Sớ Đầu Đuôi MT - Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - KQXSMT

Chủ Nhật

15/12/2019

Khánh Hòa

33−23

Kon Tum

47−20

Thứ 7

14/12/2019

Quảng Ngãi

71−67

Đà Nẵng

98−24

Đắk Nông

76−97

Thứ 6

13/12/2019

Ninh Thuận

57−16

Gia Lai

47−82

Thứ 5

12/12/2019

Bình Định

05−89

Quảng Bình

98−27

Quảng Trị

06−79

Thứ 4

11/12/2019

Khánh Hòa

67−29

Đà Nẵng

04−02

Thứ 3

10/12/2019

Quảng Nam

22−53

Đắk Lắk

45−81

Thứ 2

09/12/2019

Huế

87−70

Phú Yên

06−19

Chủ Nhật

08/12/2019

Khánh Hòa

53−79

Kon Tum

04−26

Thứ 7

07/12/2019

Đà Nẵng

23−00

Quảng Ngãi

66−65

Đắk Nông

16−78

Thứ 6

06/12/2019

Gia Lai

52−34

Ninh Thuận

82−85

Thứ 5

05/12/2019

Quảng Bình

80−17

Bình Định

17−54

Quảng Trị

65−38

Thứ 4

04/12/2019

Đà Nẵng

62−53

Khánh Hòa

09−22

Thứ 3

03/12/2019

Quảng Nam

32−90

Đắk Lắk

20−58

Thứ 2

02/12/2019

Phú Yên

79−10

Huế

29−56

Chủ Nhật

01/12/2019

Khánh Hòa

04−61

Kon Tum

96−60

Thứ 7

30/11/2019

Đà Nẵng

84−68

Quảng Ngãi

34−52

Đắk Nông

19−34

Thứ 6

29/11/2019

Gia Lai

92−68

Ninh Thuận

07−52

Thứ 5

28/11/2019

Quảng Bình

57−48

Bình Định

25−25

Quảng Trị

65−26

Thứ 4

27/11/2019

Khánh Hòa

23−56

Đà Nẵng

23−07

Thứ 3

26/11/2019

Quảng Nam

31−47

Đắk Lắk

66−31

Thứ 2

25/11/2019

Phú Yên

82−74

Huế

93−49

Chủ Nhật

24/11/2019

Khánh Hòa

20−12

Kon Tum

05−76

Thứ 7

23/11/2019

Quảng Ngãi

53−28

Đà Nẵng

20−88

Đắk Nông

89−56

Thứ 6

22/11/2019

Gia Lai

73−72

Ninh Thuận

42−54

Thứ 5

21/11/2019

Quảng Bình

84−15

Bình Định

11−80

Quảng Trị

88−30

Thứ 4

20/11/2019

Khánh Hòa

05−60

Đà Nẵng

37−49

Thứ 3

19/11/2019

Quảng Nam

54−36

Đắk Lắk

34−68

Thứ 2

18/11/2019

Phú Yên

53−49

Huế

27−33

Chủ Nhật

17/11/2019

Khánh Hòa

52−87

Kon Tum

69−90