Sớ Đầu Đuôi MT - Sớ Đầu Đuôi Miền Trung - KQXSMT

Thứ 7

04/07/2020

Đà Nẵng

54−22

Quảng Ngãi

38−64

Đắk Nông

80−04

Thứ 6

03/07/2020

Ninh Thuận

54−20

Gia Lai

55−71

Thứ 5

02/07/2020

Bình Định

37−86

Quảng Bình

30−91

Quảng Trị

16−06

Thứ 4

01/07/2020

Đà Nẵng

00−28

Khánh Hòa

20−17

Thứ 3

30/06/2020

Đắk Lắk

79−50

Quảng Nam

36−04

Thứ 2

29/06/2020

Phú Yên

22−57

Huế

17−06

Chủ Nhật

28/06/2020

Khánh Hòa

34−33

Kon Tum

00−58

Thứ 7

27/06/2020

Quảng Ngãi

80−32

Đà Nẵng

31−43

Đắk Nông

56−00

Thứ 6

26/06/2020

Ninh Thuận

07−91

Gia Lai

61−67

Thứ 5

25/06/2020

Bình Định

98−53

Quảng Bình

58−93

Quảng Trị

97−50

Thứ 4

24/06/2020

Đà Nẵng

02−47

Khánh Hòa

98−06

Thứ 3

23/06/2020

Đắk Lắk

80−57

Quảng Nam

24−84

Thứ 2

22/06/2020

Phú Yên

86−16

Huế

73−00

Chủ Nhật

21/06/2020

Khánh Hòa

89−17

Kon Tum

91−01

Thứ 7

20/06/2020

Quảng Ngãi

70−86

Đà Nẵng

00−97

Đắk Nông

59−44

Thứ 6

19/06/2020

Gia Lai

64−06

Ninh Thuận

32−48

Thứ 5

18/06/2020

Quảng Bình

76−44

Bình Định

44−85

Quảng Trị

73−18

Thứ 4

17/06/2020

Đà Nẵng

84−28

Khánh Hòa

89−47

Thứ 3

16/06/2020

Quảng Nam

90−48

Đắk Lắk

92−68

Thứ 2

15/06/2020

Phú Yên

40−69

Huế

19−13

Chủ Nhật

14/06/2020

Khánh Hòa

44−19

Kon Tum

51−48

Thứ 7

13/06/2020

Đà Nẵng

77−87

Quảng Ngãi

72−60

Đắk Nông

77−13

Thứ 6

12/06/2020

Ninh Thuận

17−53

Gia Lai

08−82

Thứ 5

11/06/2020

Quảng Bình

85−74

Bình Định

58−12

Quảng Trị

25−86

Thứ 4

10/06/2020

Đà Nẵng

61−85

Khánh Hòa

71−40

Thứ 3

09/06/2020

Đắk Lắk

33−46

Quảng Nam

84−53

Thứ 2

08/06/2020

Phú Yên

37−36

Huế

53−92

Chủ Nhật

07/06/2020

Khánh Hòa

44−23

Kon Tum

90−38

Thứ 7

06/06/2020

Đà Nẵng

66−45

Quảng Ngãi

22−88

Đắk Nông

75−85