Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Thứ 3

29/09/2020

Bến Tre

03−50

Vũng Tàu

99−67

Bạc Liêu

55−74

Thứ 2

28/09/2020

TPHCM

75−32

Cà Mau

40−31

Đồng Tháp

43−64

Chủ Nhật

27/09/2020

Tiền Giang

51−93

Kiên Giang

69−57

Đà Lạt

13−13

Thứ 7

26/09/2020

Long An

91−58

TPHCM

88−68

Hậu Giang

39−23

Bình Phước

09−06

Thứ 6

25/09/2020

Bình Dương

26−89

Trà Vinh

59−42

Vĩnh Long

91−86

Thứ 5

24/09/2020

Bình Thuận

96−87

An Giang

46−45

Tây Ninh

58−12

Thứ 4

23/09/2020

Cần Thơ

09−89

Đồng Nai

34−83

Sóc Trăng

32−52

Thứ 3

22/09/2020

Bến Tre

99−17

Vũng Tàu

89−85

Bạc Liêu

33−57

Thứ 2

21/09/2020

TPHCM

87−96

Cà Mau

91−38

Đồng Tháp

65−79

Chủ Nhật

20/09/2020

Tiền Giang

02−93

Kiên Giang

97−62

Đà Lạt

20−29

Thứ 7

19/09/2020

TPHCM

06−24

Long An

46−45

Hậu Giang

43−38

Bình Phước

23−38

Thứ 6

18/09/2020

Bình Dương

09−74

Vĩnh Long

43−63

Trà Vinh

02−86

Thứ 5

17/09/2020

An Giang

18−79

Bình Thuận

04−36

Tây Ninh

18−33

Thứ 4

16/09/2020

Đồng Nai

41−26

Cần Thơ

60−30

Sóc Trăng

53−79

Thứ 3

15/09/2020

Bến Tre

04−27

Vũng Tàu

48−25

Bạc Liêu

45−81

Thứ 2

14/09/2020

TPHCM

89−86

Cà Mau

81−87

Đồng Tháp

47−21

Chủ Nhật

13/09/2020

Tiền Giang

20−31

Kiên Giang

33−68

Đà Lạt

80−81

Thứ 7

12/09/2020

Long An

76−51

TPHCM

61−29

Hậu Giang

99−41

Bình Phước

22−13

Thứ 6

11/09/2020

Bình Dương

03−98

Vĩnh Long

35−99

Trà Vinh

11−03

Thứ 5

10/09/2020

An Giang

69−04

Bình Thuận

89−23

Tây Ninh

08−28

Thứ 4

09/09/2020

Cần Thơ

02−86

Đồng Nai

94−26

Sóc Trăng

85−83

Thứ 3

08/09/2020

Bến Tre

84−07

Vũng Tàu

94−86

Bạc Liêu

63−53

Thứ 2

07/09/2020

TPHCM

70−98

Cà Mau

98−35

Đồng Tháp

20−86

Chủ Nhật

06/09/2020

Tiền Giang

50−70

Kiên Giang

63−59

Đà Lạt

87−68

Thứ 7

05/09/2020

TPHCM

48−98

Long An

01−90

Hậu Giang

61−77

Bình Phước

01−14

Thứ 6

04/09/2020

Bình Dương

59−70

Vĩnh Long

68−66

Trà Vinh

28−67

Thứ 5

03/09/2020

An Giang

35−93

Bình Thuận

94−08

Tây Ninh

65−54

Thứ 4

02/09/2020

Cần Thơ

51−43

Đồng Nai

55−46

Sóc Trăng

73−79

Thứ 3

01/09/2020

Bến Tre

12−52

Vũng Tàu

40−56

Bạc Liêu

24−74

Thứ 2

31/08/2020

TPHCM

40−41

Cà Mau

63−63

Đồng Tháp

69−10