Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Thứ 5

25/04/2019

An Giang

14−90

Bình Thuận

69−89

Tây Ninh

71−82

Thứ 4

24/04/2019

Cần Thơ

14−83

Đồng Nai

46−30

Sóc Trăng

82−00

Thứ 3

23/04/2019

Vũng Tàu

93−44

Bến Tre

64−93

Bạc Liêu

82−87

Thứ 2

22/04/2019

TPHCM

97−99

Cà Mau

26−09

Đồng Tháp

73−80

Chủ Nhật

21/04/2019

Tiền Giang

91−66

Kiên Giang

55−73

Đà Lạt

43−26

Thứ 7

20/04/2019

TPHCM

18−66

Long An

63−31

Hậu Giang

75−75

Bình Phước

35−00

Thứ 6

19/04/2019

Bình Dương

58−26

Vĩnh Long

91−47

Trà Vinh

75−40

Thứ 5

18/04/2019

An Giang

16−38

Bình Thuận

38−55

Tây Ninh

23−25

Thứ 4

17/04/2019

Cần Thơ

37−83

Đồng Nai

80−26

Sóc Trăng

56−67

Thứ 3

16/04/2019

Vũng Tàu

62−19

Bến Tre

87−20

Bạc Liêu

59−23

Thứ 2

15/04/2019

TPHCM

71−00

Cà Mau

64−78

Đồng Tháp

27−09

Chủ Nhật

14/04/2019

Tiền Giang

50−20

Kiên Giang

06−57

Đà Lạt

68−09

Thứ 7

13/04/2019

TPHCM

32−00

Long An

86−74

Hậu Giang

91−88

Bình Phước

05−84

Thứ 6

12/04/2019

Bình Dương

29−52

Vĩnh Long

07−19

Trà Vinh

94−00

Thứ 5

11/04/2019

An Giang

60−35

Bình Thuận

58−59

Tây Ninh

32−16

Thứ 4

10/04/2019

Cần Thơ

52−84

Đồng Nai

61−41

Sóc Trăng

88−70

Thứ 3

09/04/2019

Vũng Tàu

90−62

Bến Tre

06−01

Bạc Liêu

66−78

Thứ 2

08/04/2019

TPHCM

68−05

Cà Mau

65−40

Đồng Tháp

40−08

Chủ Nhật

07/04/2019

Tiền Giang

76−14

Kiên Giang

03−29

Đà Lạt

73−38

Thứ 7

06/04/2019

Long An

13−65

TPHCM

14−22

Hậu Giang

83−11

Bình Phước

95−57

Thứ 6

05/04/2019

Bình Dương

40−50

Vĩnh Long

51−20

Trà Vinh

30−08

Thứ 5

04/04/2019

An Giang

34−54

Tây Ninh

05−47

Bình Thuận

15−20

Thứ 4

03/04/2019

Cần Thơ

89−78

Đồng Nai

88−11

Sóc Trăng

28−25

Thứ 3

02/04/2019

Vũng Tàu

66−67

Bến Tre

82−19

Bạc Liêu

11−54

Thứ 2

01/04/2019

TPHCM

67−03

Cà Mau

35−19

Đồng Tháp

18−53

Chủ Nhật

31/03/2019

Tiền Giang

82−68

Kiên Giang

85−29

Đà Lạt

11−77

Thứ 7

30/03/2019

TPHCM

73−67

Long An

68−53

Hậu Giang

60−63

Bình Phước

23−34

Thứ 6

29/03/2019

Bình Dương

14−58

Vĩnh Long

21−95

Trà Vinh

57−74

Thứ 5

28/03/2019

An Giang

81−59

Bình Thuận

76−02

Tây Ninh

09−55