Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Thứ 3

22/10/2019

Vũng Tàu

65−03

Bến Tre

49−95

Bạc Liêu

62−05

Thứ 2

21/10/2019

TPHCM

35−74

Cà Mau

90−10

Đồng Tháp

04−96

Chủ Nhật

20/10/2019

Tiền Giang

64−79

Kiên Giang

82−07

Đà Lạt

21−44

Thứ 7

19/10/2019

TPHCM

44−43

Long An

78−85

Hậu Giang

81−72

Bình Phước

63−32

Thứ 6

18/10/2019

Bình Dương

95−91

Vĩnh Long

82−09

Trà Vinh

06−85

Thứ 5

17/10/2019

An Giang

92−63

Bình Thuận

34−12

Tây Ninh

89−17

Thứ 4

16/10/2019

Cần Thơ

57−11

Sóc Trăng

78−76

Đồng Nai

88−02

Thứ 3

15/10/2019

Bến Tre

67−57

Vũng Tàu

78−35

Bạc Liêu

42−50

Thứ 2

14/10/2019

TPHCM

99−66

Cà Mau

46−97

Đồng Tháp

67−93

Chủ Nhật

13/10/2019

Tiền Giang

49−94

Kiên Giang

30−59

Đà Lạt

96−97

Thứ 7

12/10/2019

TPHCM

14−18

Long An

77−96

Hậu Giang

99−49

Bình Phước

13−44

Thứ 6

11/10/2019

Bình Dương

88−30

Vĩnh Long

24−99

Trà Vinh

20−75

Thứ 5

10/10/2019

An Giang

35−88

Bình Thuận

13−28

Tây Ninh

27−63

Thứ 4

09/10/2019

Cần Thơ

14−55

Đồng Nai

59−15

Sóc Trăng

46−71

Thứ 3

08/10/2019

Vũng Tàu

30−17

Bến Tre

47−05

Bạc Liêu

58−47

Thứ 2

07/10/2019

TPHCM

09−54

Cà Mau

97−56

Đồng Tháp

39−94

Chủ Nhật

06/10/2019

Tiền Giang

61−44

Kiên Giang

62−07

Đà Lạt

67−30

Thứ 7

05/10/2019

TPHCM

91−34

Long An

83−62

Hậu Giang

04−44

Bình Phước

88−80

Thứ 6

04/10/2019

Bình Dương

92−95

Vĩnh Long

43−55

Trà Vinh

73−07

Thứ 5

03/10/2019

An Giang

30−87

Bình Thuận

85−22

Tây Ninh

35−18

Thứ 4

02/10/2019

Cần Thơ

03−17

Sóc Trăng

37−89

Đồng Nai

34−00

Thứ 3

01/10/2019

Vũng Tàu

25−58

Bến Tre

82−64

Bạc Liêu

82−87

Thứ 2

30/09/2019

TPHCM

11−25

Cà Mau

08−25

Đồng Tháp

37−87

Chủ Nhật

29/09/2019

Tiền Giang

14−05

Kiên Giang

44−67

Đà Lạt

86−36

Thứ 7

28/09/2019

TPHCM

62−49

Long An

13−24

Hậu Giang

44−29

Bình Phước

29−58

Thứ 6

27/09/2019

Bình Dương

96−41

Trà Vinh

69−30

Vĩnh Long

26−32

Thứ 5

26/09/2019

An Giang

21−09

Bình Thuận

18−50

Tây Ninh

28−18

Thứ 4

25/09/2019

Cần Thơ

41−12

Đồng Nai

65−85

Sóc Trăng

28−37

Thứ 3

24/09/2019

Vũng Tàu

85−50

Bến Tre

15−45

Bạc Liêu

32−91