Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Thứ 5

09/07/2020

An Giang

19−45

Bình Thuận

73−79

Tây Ninh

10−35

Thứ 4

08/07/2020

Cần Thơ

77−84

Đồng Nai

49−55

Sóc Trăng

90−74

Thứ 3

07/07/2020

Vũng Tàu

61−36

Bến Tre

80−82

Bạc Liêu

13−60

Thứ 2

06/07/2020

TPHCM

26−11

Cà Mau

86−88

Đồng Tháp

00−39

Chủ Nhật

05/07/2020

Tiền Giang

10−09

Kiên Giang

67−90

Đà Lạt

12−10

Thứ 7

04/07/2020

TPHCM

01−02

Long An

76−36

Hậu Giang

01−02

Bình Phước

92−47

Thứ 6

03/07/2020

Bình Dương

89−19

Trà Vinh

88−57

Vĩnh Long

89−42

Thứ 5

02/07/2020

An Giang

06−11

Bình Thuận

51−38

Tây Ninh

72−14

Thứ 4

01/07/2020

Cần Thơ

94−81

Đồng Nai

82−40

Sóc Trăng

89−33

Thứ 3

30/06/2020

Vũng Tàu

26−53

Bến Tre

96−04

Bạc Liêu

95−83

Thứ 2

29/06/2020

TPHCM

79−35

Cà Mau

37−88

Đồng Tháp

44−90

Chủ Nhật

28/06/2020

Tiền Giang

89−26

Kiên Giang

97−07

Đà Lạt

30−85

Thứ 7

27/06/2020

TPHCM

36−65

Long An

54−28

Hậu Giang

36−86

Bình Phước

12−26

Thứ 6

26/06/2020

Bình Dương

88−41

Trà Vinh

76−23

Vĩnh Long

37−02

Thứ 5

25/06/2020

An Giang

25−77

Bình Thuận

18−94

Tây Ninh

68−79

Thứ 4

24/06/2020

Đồng Nai

41−91

Cần Thơ

02−35

Sóc Trăng

02−00

Thứ 3

23/06/2020

Bến Tre

42−88

Vũng Tàu

50−34

Bạc Liêu

07−77

Thứ 2

22/06/2020

TPHCM

73−25

Cà Mau

84−98

Đồng Tháp

63−67

Chủ Nhật

21/06/2020

Tiền Giang

85−12

Kiên Giang

62−87

Đà Lạt

85−63

Thứ 7

20/06/2020

TPHCM

11−67

Long An

07−48

Hậu Giang

14−04

Bình Phước

40−94

Thứ 6

19/06/2020

Bình Dương

40−25

Vĩnh Long

94−25

Trà Vinh

94−79

Thứ 5

18/06/2020

An Giang

70−60

Bình Thuận

23−65

Tây Ninh

26−40

Thứ 4

17/06/2020

Đồng Nai

58−04

Cần Thơ

21−97

Sóc Trăng

91−94

Thứ 3

16/06/2020

Bến Tre

40−52

Vũng Tàu

15−56

Bạc Liêu

75−91

Thứ 2

15/06/2020

TPHCM

14−26

Cà Mau

74−34

Đồng Tháp

21−84

Chủ Nhật

14/06/2020

Tiền Giang

13−77

Kiên Giang

27−26

Đà Lạt

82−54

Thứ 7

13/06/2020

TPHCM

49−07

Long An

27−09

Bình Phước

73−37

Hậu Giang

71−47

Thứ 6

12/06/2020

Bình Dương

22−36

Vĩnh Long

24−71

Trà Vinh

96−17

Thứ 5

11/06/2020

An Giang

69−88

Bình Thuận

68−05

Tây Ninh

06−88

Thứ 4

10/06/2020

Đồng Nai

64−28

Cần Thơ

85−79

Sóc Trăng

71−30