Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Thứ 6

23/08/2019

Bình Dương

08−74

Vĩnh Long

31−93

Trà Vinh

53−83

Thứ 5

22/08/2019

An Giang

44−69

Bình Thuận

17−05

Tây Ninh

94−40

Thứ 4

21/08/2019

Cần Thơ

90−06

Đồng Nai

52−20

Sóc Trăng

07−06

Thứ 3

20/08/2019

Bến Tre

51−35

Vũng Tàu

48−75

Bạc Liêu

64−69

Thứ 2

19/08/2019

TPHCM

49−85

Cà Mau

66−00

Đồng Tháp

66−09

Chủ Nhật

18/08/2019

Tiền Giang

07−63

Kiên Giang

88−79

Đà Lạt

56−70

Thứ 7

17/08/2019

TPHCM

97−99

Long An

39−39

Hậu Giang

12−08

Bình Phước

95−87

Thứ 6

16/08/2019

Bình Dương

85−19

Vĩnh Long

14−22

Trà Vinh

74−60

Thứ 5

15/08/2019

Tây Ninh

00−01

An Giang

52−09

Bình Thuận

92−79

Thứ 4

14/08/2019

Cần Thơ

39−98

Đồng Nai

30−35

Sóc Trăng

41−68

Thứ 3

13/08/2019

Vũng Tàu

97−87

Bến Tre

89−82

Bạc Liêu

84−85

Thứ 2

12/08/2019

TPHCM

44−90

Cà Mau

63−79

Đồng Tháp

98−81

Chủ Nhật

11/08/2019

Tiền Giang

75−59

Kiên Giang

15−89

Đà Lạt

12−02

Thứ 7

10/08/2019

TPHCM

15−33

Long An

86−01

Hậu Giang

35−30

Bình Phước

75−05

Thứ 6

09/08/2019

Bình Dương

53−91

Vĩnh Long

75−48

Trà Vinh

32−53

Thứ 5

08/08/2019

An Giang

29−09

Bình Thuận

01−96

Tây Ninh

34−83

Thứ 4

07/08/2019

Cần Thơ

58−35

Đồng Nai

49−88

Sóc Trăng

40−10

Thứ 3

06/08/2019

Bến Tre

85−50

Vũng Tàu

80−16

Bạc Liêu

17−87

Thứ 2

05/08/2019

TPHCM

80−47

Cà Mau

71−45

Đồng Tháp

28−49

Chủ Nhật

04/08/2019

Tiền Giang

54−58

Kiên Giang

29−85

Đà Lạt

97−37

Thứ 7

03/08/2019

TPHCM

40−01

Long An

48−76

Hậu Giang

93−99

Bình Phước

51−02

Thứ 6

02/08/2019

Bình Dương

04−44

Trà Vinh

76−17

Vĩnh Long

28−53

Thứ 5

01/08/2019

An Giang

38−17

Bình Thuận

17−49

Tây Ninh

82−18

Thứ 4

31/07/2019

Cần Thơ

66−37

Đồng Nai

95−43

Sóc Trăng

10−74

Thứ 3

30/07/2019

Vũng Tàu

45−90

Bến Tre

92−86

Bạc Liêu

16−21

Thứ 2

29/07/2019

TPHCM

70−20

Cà Mau

81−77

Đồng Tháp

87−62

Chủ Nhật

28/07/2019

Tiền Giang

30−42

Kiên Giang

42−74

Đà Lạt

41−47

Thứ 7

27/07/2019

Long An

48−16

TPHCM

07−97

Hậu Giang

84−47

Bình Phước

21−31

Thứ 6

26/07/2019

Bình Dương

31−78

Trà Vinh

24−00

Vĩnh Long

01−62