Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Thứ 4

19/06/2019

Cần Thơ

93−79

Đồng Nai

77−06

Sóc Trăng

61−96

Thứ 3

18/06/2019

Vũng Tàu

10−62

Bến Tre

42−70

Bạc Liêu

15−12

Thứ 2

17/06/2019

TPHCM

88−86

Cà Mau

38−85

Đồng Tháp

05−31

Chủ Nhật

16/06/2019

Tiền Giang

72−76

Kiên Giang

76−20

Đà Lạt

77−29

Thứ 7

15/06/2019

TPHCM

90−81

Long An

75−50

Hậu Giang

73−60

Bình Phước

91−53

Thứ 6

14/06/2019

Bình Dương

30−57

Vĩnh Long

84−87

Trà Vinh

55−91

Thứ 5

13/06/2019

An Giang

95−59

Bình Thuận

34−79

Tây Ninh

54−88

Thứ 4

12/06/2019

Cần Thơ

26−86

Đồng Nai

29−44

Sóc Trăng

60−40

Thứ 3

11/06/2019

Bến Tre

45−63

Vũng Tàu

82−99

Bạc Liêu

17−32

Thứ 2

10/06/2019

TPHCM

61−06

Cà Mau

41−47

Đồng Tháp

97−11

Chủ Nhật

09/06/2019

Tiền Giang

12−32

Kiên Giang

82−89

Đà Lạt

13−08

Thứ 7

08/06/2019

TPHCM

24−79

Long An

14−91

Hậu Giang

44−55

Bình Phước

87−29

Thứ 6

07/06/2019

Bình Dương

74−31

Vĩnh Long

73−03

Trà Vinh

89−08

Thứ 5

06/06/2019

An Giang

67−02

Bình Thuận

43−40

Tây Ninh

70−37

Thứ 4

05/06/2019

Cần Thơ

93−63

Đồng Nai

69−91

Sóc Trăng

85−04

Thứ 3

04/06/2019

Bến Tre

03−91

Vũng Tàu

19−38

Bạc Liêu

35−29

Thứ 2

03/06/2019

TPHCM

62−19

Cà Mau

93−12

Đồng Tháp

31−85

Chủ Nhật

02/06/2019

Tiền Giang

29−25

Kiên Giang

99−56

Đà Lạt

61−81

Thứ 7

01/06/2019

TPHCM

61−49

Long An

46−94

Hậu Giang

14−10

Bình Phước

34−88

Thứ 6

31/05/2019

Bình Dương

73−29

Vĩnh Long

73−29

Trà Vinh

50−95

Thứ 5

30/05/2019

An Giang

84−67

Bình Thuận

56−53

Tây Ninh

06−93

Thứ 4

29/05/2019

Cần Thơ

58−07

Đồng Nai

62−53

Sóc Trăng

49−30

Thứ 3

28/05/2019

Vũng Tàu

16−97

Bến Tre

39−68

Bạc Liêu

55−95

Thứ 2

27/05/2019

TPHCM

14−10

Cà Mau

92−28

Đồng Tháp

85−22

Chủ Nhật

26/05/2019

Tiền Giang

83−30

Kiên Giang

07−23

Đà Lạt

63−78

Thứ 7

25/05/2019

TPHCM

05−53

Long An

60−04

Hậu Giang

91−42

Bình Phước

77−52

Thứ 6

24/05/2019

Bình Dương

42−46

Vĩnh Long

17−17

Trà Vinh

51−76

Thứ 5

23/05/2019

An Giang

64−02

Bình Thuận

43−95

Tây Ninh

10−96

Thứ 4

22/05/2019

Cần Thơ

56−45

Đồng Nai

88−35

Sóc Trăng

91−36