Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Thứ 7

18/01/2020

Long An

19−96

TPHCM

59−53

Hậu Giang

11−62

Bình Phước

41−04

Thứ 6

17/01/2020

Bình Dương

95−61

Trà Vinh

60−65

Vĩnh Long

24−64

Thứ 5

16/01/2020

An Giang

01−87

Bình Thuận

51−98

Tây Ninh

15−81

Thứ 4

15/01/2020

Cần Thơ

06−19

Đồng Nai

93−04

Sóc Trăng

65−12

Thứ 3

14/01/2020

Vũng Tàu

56−86

Bến Tre

31−10

Bạc Liêu

72−11

Thứ 2

13/01/2020

TPHCM

88−62

Cà Mau

22−69

Đồng Tháp

99−84

Chủ Nhật

12/01/2020

Tiền Giang

39−28

Kiên Giang

83−52

Đà Lạt

97−98

Thứ 7

11/01/2020

TPHCM

84−05

Long An

32−29

Hậu Giang

77−22

Bình Phước

17−35

Thứ 6

10/01/2020

Bình Dương

83−06

Trà Vinh

47−30

Vĩnh Long

85−56

Thứ 5

09/01/2020

An Giang

56−91

Bình Thuận

89−22

Tây Ninh

38−06

Thứ 4

08/01/2020

Cần Thơ

72−70

Đồng Nai

65−25

Sóc Trăng

82−92

Thứ 3

07/01/2020

Vũng Tàu

03−55

Bến Tre

87−08

Bạc Liêu

57−01

Thứ 2

06/01/2020

TPHCM

14−70

Cà Mau

90−11

Đồng Tháp

51−76

Chủ Nhật

05/01/2020

Tiền Giang

14−54

Kiên Giang

67−77

Đà Lạt

20−36

Thứ 7

04/01/2020

Long An

08−63

TPHCM

10−31

Hậu Giang

84−72

Bình Phước

03−75

Thứ 6

03/01/2020

Vĩnh Long

03−72

Bình Dương

91−75

Trà Vinh

68−67

Thứ 5

02/01/2020

An Giang

91−09

Tây Ninh

70−58

Bình Thuận

69−00

Thứ 4

01/01/2020

Cần Thơ

67−46

Đồng Nai

07−49

Sóc Trăng

85−58

Thứ 3

31/12/2019

Bến Tre

02−92

Vũng Tàu

95−46

Bạc Liêu

93−81

Thứ 2

30/12/2019

TPHCM

21−92

Cà Mau

93−08

Đồng Tháp

31−99

Chủ Nhật

29/12/2019

Tiền Giang

62−01

Kiên Giang

50−48

Đà Lạt

43−34

Thứ 7

28/12/2019

TPHCM

21−69

Long An

37−94

Hậu Giang

20−45

Bình Phước

77−96

Thứ 6

27/12/2019

Bình Dương

72−06

Vĩnh Long

78−77

Trà Vinh

14−83

Thứ 5

26/12/2019

An Giang

88−16

Bình Thuận

01−33

Tây Ninh

70−27

Thứ 4

25/12/2019

Cần Thơ

77−16

Đồng Nai

79−78

Sóc Trăng

74−51

Thứ 3

24/12/2019

Vũng Tàu

81−68

Bến Tre

74−93

Bạc Liêu

32−94

Thứ 2

23/12/2019

TPHCM

54−79

Cà Mau

32−20

Đồng Tháp

02−00

Chủ Nhật

22/12/2019

Tiền Giang

87−46

Kiên Giang

14−74

Đà Lạt

19−28

Thứ 7

21/12/2019

TPHCM

45−95

Long An

67−53

Hậu Giang

40−65

Bình Phước

80−15