Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Thứ 3

31/03/2020

Vũng Tàu

08−63

Bến Tre

89−60

Bạc Liêu

43−13

Thứ 2

30/03/2020

TPHCM

12−81

Cà Mau

42−04

Đồng Tháp

35−64

Chủ Nhật

29/03/2020

Tiền Giang

02−13

Kiên Giang

90−34

Đà Lạt

19−22

Thứ 7

28/03/2020

TPHCM

55−58

Long An

63−13

Hậu Giang

79−21

Bình Phước

53−20

Thứ 6

27/03/2020

Bình Dương

60−53

Trà Vinh

05−09

Vĩnh Long

60−15

Thứ 5

26/03/2020

An Giang

17−80

Bình Thuận

55−95

Tây Ninh

00−52

Thứ 4

25/03/2020

Cần Thơ

55−19

Đồng Nai

20−47

Sóc Trăng

50−47

Thứ 3

24/03/2020

Bến Tre

13−49

Vũng Tàu

73−71

Bạc Liêu

06−87

Thứ 2

23/03/2020

TPHCM

34−21

Cà Mau

24−63

Đồng Tháp

03−94

Chủ Nhật

22/03/2020

Tiền Giang

99−88

Kiên Giang

93−20

Đà Lạt

17−98

Thứ 7

21/03/2020

TPHCM

16−91

Long An

69−82

Hậu Giang

61−59

Bình Phước

28−37

Thứ 6

20/03/2020

Bình Dương

61−97

Vĩnh Long

16−21

Trà Vinh

82−58

Thứ 5

19/03/2020

An Giang

06−40

Bình Thuận

54−12

Tây Ninh

67−35

Thứ 4

18/03/2020

Cần Thơ

65−39

Đồng Nai

93−28

Sóc Trăng

67−86

Thứ 3

17/03/2020

Bến Tre

63−42

Vũng Tàu

32−56

Bạc Liêu

08−25

Thứ 2

16/03/2020

TPHCM

16−11

Cà Mau

81−40

Đồng Tháp

85−51

Chủ Nhật

15/03/2020

Tiền Giang

56−56

Kiên Giang

69−09

Đà Lạt

85−02

Thứ 7

14/03/2020

TPHCM

67−19

Long An

55−39

Hậu Giang

90−95

Bình Phước

67−70

Thứ 6

13/03/2020

Bình Dương

37−82

Vĩnh Long

01−51

Trà Vinh

88−48

Thứ 5

12/03/2020

An Giang

64−04

Bình Thuận

09−11

Tây Ninh

92−53

Thứ 4

11/03/2020

Cần Thơ

49−50

Đồng Nai

10−76

Sóc Trăng

44−17

Thứ 3

10/03/2020

Bến Tre

61−34

Vũng Tàu

17−54

Bạc Liêu

41−06

Thứ 2

09/03/2020

TPHCM

43−62

Cà Mau

13−02

Đồng Tháp

08−82

Chủ Nhật

08/03/2020

Tiền Giang

08−64

Kiên Giang

32−64

Đà Lạt

85−76

Thứ 7

07/03/2020

TPHCM

51−06

Long An

15−74

Hậu Giang

30−29

Bình Phước

07−41

Thứ 6

06/03/2020

Bình Dương

83−86

Trà Vinh

49−68

Vĩnh Long

16−65

Thứ 5

05/03/2020

An Giang

56−72

Bình Thuận

30−43

Tây Ninh

53−46