Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Chủ Nhật

15/12/2019

Tiền Giang

88−89

Kiên Giang

12−04

Đà Lạt

20−55

Thứ 7

14/12/2019

Long An

48−45

TPHCM

23−49

Hậu Giang

81−25

Bình Phước

07−64

Thứ 6

13/12/2019

Bình Dương

66−99

Trà Vinh

01−39

Vĩnh Long

23−38

Thứ 5

12/12/2019

An Giang

11−73

Bình Thuận

26−53

Tây Ninh

92−91

Thứ 4

11/12/2019

Cần Thơ

93−46

Đồng Nai

40−19

Sóc Trăng

59−12

Thứ 3

10/12/2019

Vũng Tàu

96−63

Bến Tre

79−45

Bạc Liêu

65−37

Thứ 2

09/12/2019

TPHCM

18−74

Cà Mau

86−74

Đồng Tháp

36−00

Chủ Nhật

08/12/2019

Tiền Giang

83−76

Kiên Giang

41−30

Đà Lạt

70−13

Thứ 7

07/12/2019

TPHCM

41−18

Long An

05−70

Hậu Giang

57−08

Bình Phước

01−95

Thứ 6

06/12/2019

Bình Dương

79−48

Vĩnh Long

28−42

Trà Vinh

05−16

Thứ 5

05/12/2019

An Giang

62−01

Bình Thuận

91−87

Tây Ninh

72−99

Thứ 4

04/12/2019

Cần Thơ

51−72

Đồng Nai

84−95

Sóc Trăng

02−20

Thứ 3

03/12/2019

Bến Tre

37−63

Vũng Tàu

87−33

Bạc Liêu

44−19

Thứ 2

02/12/2019

TPHCM

19−84

Cà Mau

67−89

Đồng Tháp

85−11

Chủ Nhật

01/12/2019

Tiền Giang

25−04

Kiên Giang

21−38

Đà Lạt

46−24

Thứ 7

30/11/2019

TPHCM

00−98

Long An

90−60

Hậu Giang

77−71

Bình Phước

94−37

Thứ 6

29/11/2019

Bình Dương

29−60

Trà Vinh

60−04

Vĩnh Long

50−86

Thứ 5

28/11/2019

An Giang

30−60

Bình Thuận

48−80

Tây Ninh

74−25

Thứ 4

27/11/2019

Cần Thơ

03−96

Đồng Nai

02−64

Sóc Trăng

03−15

Thứ 3

26/11/2019

Vũng Tàu

24−02

Bến Tre

15−76

Bạc Liêu

66−07

Thứ 2

25/11/2019

TPHCM

08−39

Cà Mau

29−06

Đồng Tháp

21−05

Chủ Nhật

24/11/2019

Tiền Giang

37−42

Kiên Giang

59−22

Đà Lạt

66−83

Thứ 7

23/11/2019

TPHCM

02−23

Long An

81−47

Hậu Giang

95−99

Bình Phước

24−56

Thứ 6

22/11/2019

Bình Dương

93−51

Vĩnh Long

05−00

Trà Vinh

17−66

Thứ 5

21/11/2019

An Giang

49−41

Bình Thuận

24−84

Tây Ninh

64−23

Thứ 4

20/11/2019

Cần Thơ

07−37

Đồng Nai

57−74

Sóc Trăng

99−99

Thứ 3

19/11/2019

Vũng Tàu

83−82

Bến Tre

29−26

Bạc Liêu

80−24

Thứ 2

18/11/2019

TPHCM

38−85

Cà Mau

63−21

Đồng Tháp

22−93

Chủ Nhật

17/11/2019

Tiền Giang

58−69

Kiên Giang

49−88

Đà Lạt

99−40