Sớ Đầu Đuôi MN - Sớ Đầu Đuôi Miền Nam - KQXSMN

Chủ Nhật

28/11/2021

Tiền Giang

66−82

Kiên Giang

44−54

Đà Lạt

90−23

Thứ 7

27/11/2021

TPHCM

92−55

Long An

98−15

Hậu Giang

89−30

Bình Phước

70−12

Thứ 6

26/11/2021

Bình Dương

07−17

Trà Vinh

03−96

Vĩnh Long

75−80

Thứ 5

25/11/2021

An Giang

84−16

Bình Thuận

15−50

Tây Ninh

17−13

Thứ 4

24/11/2021

Cần Thơ

84−54

Đồng Nai

60−54

Sóc Trăng

48−82

Thứ 3

23/11/2021

Vũng Tàu

57−63

Bến Tre

22−38

Bạc Liêu

11−76

Thứ 2

22/11/2021

TPHCM

31−07

Cà Mau

54−55

Đồng Tháp

60−16

Chủ Nhật

21/11/2021

Tiền Giang

36−20

Kiên Giang

92−74

Đà Lạt

46−10

Thứ 7

20/11/2021

TPHCM

00−21

Long An

51−59

Hậu Giang

54−86

Bình Phước

81−02

Thứ 6

19/11/2021

Bình Dương

64−74

Vĩnh Long

76−15

Trà Vinh

01−26

Thứ 5

18/11/2021

An Giang

30−22

Bình Thuận

16−06

Tây Ninh

79−51

Thứ 4

17/11/2021

Cần Thơ

77−25

Đồng Nai

05−34

Sóc Trăng

67−27

Thứ 3

16/11/2021

Vũng Tàu

05−26

Bến Tre

95−01

Bạc Liêu

87−15

Thứ 2

15/11/2021

TPHCM

47−66

Cà Mau

51−67

Đồng Tháp

89−29

Chủ Nhật

14/11/2021

Tiền Giang

39−47

Kiên Giang

57−17

Đà Lạt

67−08

Thứ 7

13/11/2021

TPHCM

59−04

Long An

34−40

Hậu Giang

85−88

Bình Phước

62−10

Thứ 6

12/11/2021

Bình Dương

73−07

Trà Vinh

39−25

Vĩnh Long

16−89

Thứ 5

11/11/2021

An Giang

10−48

Bình Thuận

51−42

Tây Ninh

14−60

Thứ 4

10/11/2021

Cần Thơ

73−18

Đồng Nai

50−06

Sóc Trăng

57−06

Thứ 3

09/11/2021

Vũng Tàu

36−62

Bến Tre

60−26

Bạc Liêu

13−84

Thứ 2

08/11/2021

TPHCM

14−33

Cà Mau

47−53

Đồng Tháp

94−19

Chủ Nhật

07/11/2021

Tiền Giang

49−42

Kiên Giang

36−30

Đà Lạt

56−54

Thứ 7

06/11/2021

TPHCM

01−33

Long An

99−49

Hậu Giang

40−58

Bình Phước

73−64

Thứ 6

05/11/2021

Bình Dương

65−43

Vĩnh Long

06−35

Trà Vinh

23−00

Thứ 5

04/11/2021

An Giang

96−79

Bình Thuận

88−72

Tây Ninh

62−51

Thứ 4

03/11/2021

Cần Thơ

99−50

Đồng Nai

18−06

Sóc Trăng

87−66

Thứ 3

02/11/2021

Vũng Tàu

23−83

Bến Tre

37−08

Bạc Liêu

69−59

Thứ 2

01/11/2021

TPHCM

44−88

Cà Mau

97−07

Đồng Tháp

33−24

Chủ Nhật

31/10/2021

Tiền Giang

03−41

Kiên Giang

43−06

Đà Lạt

37−68