Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 09/10/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 09/10/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 35 56
G7 723 499
G6 9980 2139 7104 6487 6701 8833
G5 4047 4027
G4 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486 40394 73767 41857 75638 20994 14956 83504
G3 71524 82237 16976 22159
G2 20556 18927
G1 70747 95725
ĐB 871526 814222
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 09/10/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 35 56
G7 723 499
G6 9980 2139 7104 6487 6701 8833
G5 4047 4027
G4 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486 40394 73767 41857 75638 20994 14956 83504
G3 71524 82237 16976 22159
G2 20556 18927
G1 70747 95725
ĐB 871526 814222
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 09/10/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 35 56
G7 723 499
G6 9980 2139 7104 6487 6701 8833
G5 4047 4027
G4 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486 40394 73767 41857 75638 20994 14956 83504
G3 71524 82237 16976 22159
G2 20556 18927
G1 70747 95725
ĐB 871526 814222
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 09/10/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 35 56
G7 723 499
G6 9980 2139 7104 6487 6701 8833
G5 4047 4027
G4 61730 60616 18797 93244 88488 70402 17486 40394 73767 41857 75638 20994 14956 83504
G3 71524 82237 16976 22159
G2 20556 18927
G1 70747 95725
ĐB 871526 814222
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ