Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 07/06/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 07/06/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 87
G7 836 886
G6 0698 3929 5778 4554 3947 3546
G5 6684 1287
G4 50718 23292 13655 36901 67861 58636 30046 81131 50325 69866 43239 49902 74161 16913
G3 80409 24545 04350 68422
G2 58675 88100
G1 23628 83393
ĐB 583902 985830
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 07/06/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 87
G7 836 886
G6 0698 3929 5778 4554 3947 3546
G5 6684 1287
G4 50718 23292 13655 36901 67861 58636 30046 81131 50325 69866 43239 49902 74161 16913
G3 80409 24545 04350 68422
G2 58675 88100
G1 23628 83393
ĐB 583902 985830
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 07/06/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 87
G7 836 886
G6 0698 3929 5778 4554 3947 3546
G5 6684 1287
G4 50718 23292 13655 36901 67861 58636 30046 81131 50325 69866 43239 49902 74161 16913
G3 80409 24545 04350 68422
G2 58675 88100
G1 23628 83393
ĐB 583902 985830
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 07/06/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 87
G7 836 886
G6 0698 3929 5778 4554 3947 3546
G5 6684 1287
G4 50718 23292 13655 36901 67861 58636 30046 81131 50325 69866 43239 49902 74161 16913
G3 80409 24545 04350 68422
G2 58675 88100
G1 23628 83393
ĐB 583902 985830
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ