Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 07/04/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 07/04/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 04 66
G7 962 571
G6 3034 8848 6679 6274 4091 1981
G5 0926 3241
G4 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835
G3 29348 92180 11474 66143
G2 69766 38642
G1 60187 05352
ĐB 475497 147653
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 07/04/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 04 66
G7 962 571
G6 3034 8848 6679 6274 4091 1981
G5 0926 3241
G4 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835
G3 29348 92180 11474 66143
G2 69766 38642
G1 60187 05352
ĐB 475497 147653
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 07/04/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 04 66
G7 962 571
G6 3034 8848 6679 6274 4091 1981
G5 0926 3241
G4 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835
G3 29348 92180 11474 66143
G2 69766 38642
G1 60187 05352
ĐB 475497 147653
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 07/04/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 04 66
G7 962 571
G6 3034 8848 6679 6274 4091 1981
G5 0926 3241
G4 59270 74060 89148 89668 07732 19966 19806 10516 96208 98947 83457 70050 41798 22835
G3 29348 92180 11474 66143
G2 69766 38642
G1 60187 05352
ĐB 475497 147653
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ