Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 06/09/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 06/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 67 77
G7 986 090
G6 0738 9015 8028 3294 5874 3750
G5 0417 5102
G4 41778 25229 74981 78564 74643 76917 85114 04627 87310 71969 23247 09191 85337 48330
G3 36757 33126 29826 24395
G2 94316 27947
G1 62599 17614
ĐB 066164 820285
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 06/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 67 77
G7 986 090
G6 0738 9015 8028 3294 5874 3750
G5 0417 5102
G4 41778 25229 74981 78564 74643 76917 85114 04627 87310 71969 23247 09191 85337 48330
G3 36757 33126 29826 24395
G2 94316 27947
G1 62599 17614
ĐB 066164 820285
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 06/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 67 77
G7 986 090
G6 0738 9015 8028 3294 5874 3750
G5 0417 5102
G4 41778 25229 74981 78564 74643 76917 85114 04627 87310 71969 23247 09191 85337 48330
G3 36757 33126 29826 24395
G2 94316 27947
G1 62599 17614
ĐB 066164 820285
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 06/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 67 77
G7 986 090
G6 0738 9015 8028 3294 5874 3750
G5 0417 5102
G4 41778 25229 74981 78564 74643 76917 85114 04627 87310 71969 23247 09191 85337 48330
G3 36757 33126 29826 24395
G2 94316 27947
G1 62599 17614
ĐB 066164 820285
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ