Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 05/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 05/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 14
G7 683 067
G6 3406 1859 4455 7227 0790 6938
G5 2011 0211
G4 49868 28903 72405 10181 30263 17212 25221 51874 60195 04395 42916 65868 75873 39753
G3 47648 01550 63476 98167
G2 28687 93147
G1 81715 77975
ĐB 642847 150767
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 05/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 14
G7 683 067
G6 3406 1859 4455 7227 0790 6938
G5 2011 0211
G4 49868 28903 72405 10181 30263 17212 25221 51874 60195 04395 42916 65868 75873 39753
G3 47648 01550 63476 98167
G2 28687 93147
G1 81715 77975
ĐB 642847 150767
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 05/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 14
G7 683 067
G6 3406 1859 4455 7227 0790 6938
G5 2011 0211
G4 49868 28903 72405 10181 30263 17212 25221 51874 60195 04395 42916 65868 75873 39753
G3 47648 01550 63476 98167
G2 28687 93147
G1 81715 77975
ĐB 642847 150767
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 05/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 27 14
G7 683 067
G6 3406 1859 4455 7227 0790 6938
G5 2011 0211
G4 49868 28903 72405 10181 30263 17212 25221 51874 60195 04395 42916 65868 75873 39753
G3 47648 01550 63476 98167
G2 28687 93147
G1 81715 77975
ĐB 642847 150767
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ