Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 04/09/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 04/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 40 73
G7 165 113
G6 6657 8332 7161 9810 6266 4154
G5 3874 6966
G4 06230 50716 77092 91282 57325 64161 14248 11134 19835 02722 37260 35357 96111 31335
G3 82484 90735 95166 94230
G2 32336 22461
G1 05315 50756
ĐB 588228 235471
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 04/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 40 73
G7 165 113
G6 6657 8332 7161 9810 6266 4154
G5 3874 6966
G4 06230 50716 77092 91282 57325 64161 14248 11134 19835 02722 37260 35357 96111 31335
G3 82484 90735 95166 94230
G2 32336 22461
G1 05315 50756
ĐB 588228 235471
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 04/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 40 73
G7 165 113
G6 6657 8332 7161 9810 6266 4154
G5 3874 6966
G4 06230 50716 77092 91282 57325 64161 14248 11134 19835 02722 37260 35357 96111 31335
G3 82484 90735 95166 94230
G2 32336 22461
G1 05315 50756
ĐB 588228 235471
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 04/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 40 73
G7 165 113
G6 6657 8332 7161 9810 6266 4154
G5 3874 6966
G4 06230 50716 77092 91282 57325 64161 14248 11134 19835 02722 37260 35357 96111 31335
G3 82484 90735 95166 94230
G2 32336 22461
G1 05315 50756
ĐB 588228 235471
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ