Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 03/08/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 03/08/2022
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 02 99
G7 994 662
G6 5887 1285 8576 9563 4736 5788
G5 7041 1511
G4 93583 03833 91798 33105 94964 68047 88644 46647 23999 86120 82862 73301 42507 81300
G3 99287 26147 41157 61946
G2 20374 10483
G1 96709 28595
ĐB 952908 137075
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 03/08/2022
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 02 99
G7 994 662
G6 5887 1285 8576 9563 4736 5788
G5 7041 1511
G4 93583 03833 91798 33105 94964 68047 88644 46647 23999 86120 82862 73301 42507 81300
G3 99287 26147 41157 61946
G2 20374 10483
G1 96709 28595
ĐB 952908 137075
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 03/08/2022
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 02 99
G7 994 662
G6 5887 1285 8576 9563 4736 5788
G5 7041 1511
G4 93583 03833 91798 33105 94964 68047 88644 46647 23999 86120 82862 73301 42507 81300
G3 99287 26147 41157 61946
G2 20374 10483
G1 96709 28595
ĐB 952908 137075
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 03/08/2022
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 02 99
G7 994 662
G6 5887 1285 8576 9563 4736 5788
G5 7041 1511
G4 93583 03833 91798 33105 94964 68047 88644 46647 23999 86120 82862 73301 42507 81300
G3 99287 26147 41157 61946
G2 20374 10483
G1 96709 28595
ĐB 952908 137075
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ