Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 27/03/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 27/03/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 58 59
G7 307 110
G6 2300 5632 3081 9217 4090 0463
G5 0897 0972
G4 23022 51435 71017 76635 89524 17354 79278 40495 40941 48679 65020 64366 06460 04357
G3 17422 64724 10771 22597
G2 03085 23976
G1 77560 52995
ĐB 871615 170587
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 27/03/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 58 59
G7 307 110
G6 2300 5632 3081 9217 4090 0463
G5 0897 0972
G4 23022 51435 71017 76635 89524 17354 79278 40495 40941 48679 65020 64366 06460 04357
G3 17422 64724 10771 22597
G2 03085 23976
G1 77560 52995
ĐB 871615 170587
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 27/03/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 58 59
G7 307 110
G6 2300 5632 3081 9217 4090 0463
G5 0897 0972
G4 23022 51435 71017 76635 89524 17354 79278 40495 40941 48679 65020 64366 06460 04357
G3 17422 64724 10771 22597
G2 03085 23976
G1 77560 52995
ĐB 871615 170587
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 27/03/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 58 59
G7 307 110
G6 2300 5632 3081 9217 4090 0463
G5 0897 0972
G4 23022 51435 71017 76635 89524 17354 79278 40495 40941 48679 65020 64366 06460 04357
G3 17422 64724 10771 22597
G2 03085 23976
G1 77560 52995
ĐB 871615 170587
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ