Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 23/11/2022
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 23/11/2022
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 99 58
G7 350 520
G6 5157 1402 9936 2806 9014 0888
G5 7667 0640
G4 61966 77122 88827 37610 57797 59670 92313 10705 36493 97870 70629 35175 24828 37670
G3 12223 24006 12054 82180
G2 11925 83086
G1 30812 57702
ĐB 163055 069787
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 23/11/2022
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 99 58
G7 350 520
G6 5157 1402 9936 2806 9014 0888
G5 7667 0640
G4 61966 77122 88827 37610 57797 59670 92313 10705 36493 97870 70629 35175 24828 37670
G3 12223 24006 12054 82180
G2 11925 83086
G1 30812 57702
ĐB 163055 069787
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 23/11/2022
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 99 58
G7 350 520
G6 5157 1402 9936 2806 9014 0888
G5 7667 0640
G4 61966 77122 88827 37610 57797 59670 92313 10705 36493 97870 70629 35175 24828 37670
G3 12223 24006 12054 82180
G2 11925 83086
G1 30812 57702
ĐB 163055 069787
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 23/11/2022
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 99 58
G7 350 520
G6 5157 1402 9936 2806 9014 0888
G5 7667 0640
G4 61966 77122 88827 37610 57797 59670 92313 10705 36493 97870 70629 35175 24828 37670
G3 12223 24006 12054 82180
G2 11925 83086
G1 30812 57702
ĐB 163055 069787
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ