Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 21/07/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 21/07/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 44 71
G7 159 887
G6 0075 3787 1148 5719 1318 9472
G5 5128 7003
G4 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402
G3 42050 75729 38489 67809
G2 65246 45716
G1 58340 90874
ĐB 441683 610228
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 21/07/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 44 71
G7 159 887
G6 0075 3787 1148 5719 1318 9472
G5 5128 7003
G4 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402
G3 42050 75729 38489 67809
G2 65246 45716
G1 58340 90874
ĐB 441683 610228
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 21/07/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 44 71
G7 159 887
G6 0075 3787 1148 5719 1318 9472
G5 5128 7003
G4 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402
G3 42050 75729 38489 67809
G2 65246 45716
G1 58340 90874
ĐB 441683 610228
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 21/07/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 44 71
G7 159 887
G6 0075 3787 1148 5719 1318 9472
G5 5128 7003
G4 06011 30234 45646 64224 86118 46666 09614 04545 53355 58806 42349 26348 37330 25402
G3 42050 75729 38489 67809
G2 65246 45716
G1 58340 90874
ĐB 441683 610228
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ