Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 16/09/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 16/09/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 69 80
G7 533 112
G6 1202 7667 2186 8648 8359 0051
G5 0454 0056
G4 23089 56803 44945 06840 35427 94288 98170 94436 70420 84868 72503 85232 01781 14633
G3 13979 70347 18491 45249
G2 58001 56212
G1 48894 46590
ĐB 822011 817624
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 16/09/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 69 80
G7 533 112
G6 1202 7667 2186 8648 8359 0051
G5 0454 0056
G4 23089 56803 44945 06840 35427 94288 98170 94436 70420 84868 72503 85232 01781 14633
G3 13979 70347 18491 45249
G2 58001 56212
G1 48894 46590
ĐB 822011 817624
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 16/09/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 69 80
G7 533 112
G6 1202 7667 2186 8648 8359 0051
G5 0454 0056
G4 23089 56803 44945 06840 35427 94288 98170 94436 70420 84868 72503 85232 01781 14633
G3 13979 70347 18491 45249
G2 58001 56212
G1 48894 46590
ĐB 822011 817624
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 16/09/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 69 80
G7 533 112
G6 1202 7667 2186 8648 8359 0051
G5 0454 0056
G4 23089 56803 44945 06840 35427 94288 98170 94436 70420 84868 72503 85232 01781 14633
G3 13979 70347 18491 45249
G2 58001 56212
G1 48894 46590
ĐB 822011 817624
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ