Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 15/09/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 15/09/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 42 19
G7 157 032
G6 6156 4836 7117 0896 5241 5822
G5 3319 5362
G4 80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747 41170 32821 48278 20431 70258 63270 89752
G3 61599 94764 09725 61303
G2 63632 06409
G1 51311 50521
ĐB 488060 718896
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 15/09/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 42 19
G7 157 032
G6 6156 4836 7117 0896 5241 5822
G5 3319 5362
G4 80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747 41170 32821 48278 20431 70258 63270 89752
G3 61599 94764 09725 61303
G2 63632 06409
G1 51311 50521
ĐB 488060 718896
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 15/09/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 42 19
G7 157 032
G6 6156 4836 7117 0896 5241 5822
G5 3319 5362
G4 80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747 41170 32821 48278 20431 70258 63270 89752
G3 61599 94764 09725 61303
G2 63632 06409
G1 51311 50521
ĐB 488060 718896
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 15/09/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 42 19
G7 157 032
G6 6156 4836 7117 0896 5241 5822
G5 3319 5362
G4 80678 58615 14705 02578 35058 74909 33747 41170 32821 48278 20431 70258 63270 89752
G3 61599 94764 09725 61303
G2 63632 06409
G1 51311 50521
ĐB 488060 718896
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ