Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 15/05/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 15/05/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 66 46
G7 234 014
G6 3432 3117 7585 6427 2249 3792
G5 4138 1257
G4 94092 48312 04345 79312 78154 53785 26315 91212 11339 04618 65481 42276 43425 18312
G3 75236 42227 09757 58734
G2 25221 16385
G1 08672 06612
ĐB 991417 277709
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 15/05/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 66 46
G7 234 014
G6 3432 3117 7585 6427 2249 3792
G5 4138 1257
G4 94092 48312 04345 79312 78154 53785 26315 91212 11339 04618 65481 42276 43425 18312
G3 75236 42227 09757 58734
G2 25221 16385
G1 08672 06612
ĐB 991417 277709
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 15/05/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 66 46
G7 234 014
G6 3432 3117 7585 6427 2249 3792
G5 4138 1257
G4 94092 48312 04345 79312 78154 53785 26315 91212 11339 04618 65481 42276 43425 18312
G3 75236 42227 09757 58734
G2 25221 16385
G1 08672 06612
ĐB 991417 277709
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 15/05/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 66 46
G7 234 014
G6 3432 3117 7585 6427 2249 3792
G5 4138 1257
G4 94092 48312 04345 79312 78154 53785 26315 91212 11339 04618 65481 42276 43425 18312
G3 75236 42227 09757 58734
G2 25221 16385
G1 08672 06612
ĐB 991417 277709
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ