Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 14/02/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 14/02/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 81
G7 158 004
G6 5365 0479 2015 9454 0022 4487
G5 4722 6360
G4 17273 73367 19141 26371 09624 53693 72702 06699 62030 96760 20923 35241 07034 54450
G3 98940 35596 75850 65320
G2 18557 13282
G1 34720 11272
ĐB 687607 246528
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 14/02/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 81
G7 158 004
G6 5365 0479 2015 9454 0022 4487
G5 4722 6360
G4 17273 73367 19141 26371 09624 53693 72702 06699 62030 96760 20923 35241 07034 54450
G3 98940 35596 75850 65320
G2 18557 13282
G1 34720 11272
ĐB 687607 246528
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 14/02/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 81
G7 158 004
G6 5365 0479 2015 9454 0022 4487
G5 4722 6360
G4 17273 73367 19141 26371 09624 53693 72702 06699 62030 96760 20923 35241 07034 54450
G3 98940 35596 75850 65320
G2 18557 13282
G1 34720 11272
ĐB 687607 246528
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 14/02/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 12 81
G7 158 004
G6 5365 0479 2015 9454 0022 4487
G5 4722 6360
G4 17273 73367 19141 26371 09624 53693 72702 06699 62030 96760 20923 35241 07034 54450
G3 98940 35596 75850 65320
G2 18557 13282
G1 34720 11272
ĐB 687607 246528
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ