Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 13/10/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 13/10/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 12 67
G7 895 928
G6 2137 6164 5576 5449 6847 7378
G5 0989 1469
G4 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497 31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096
G3 56942 54081 42640 90794
G2 01049 34137
G1 35200 30849
ĐB 599126 963167
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 13/10/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 12 67
G7 895 928
G6 2137 6164 5576 5449 6847 7378
G5 0989 1469
G4 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497 31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096
G3 56942 54081 42640 90794
G2 01049 34137
G1 35200 30849
ĐB 599126 963167
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 13/10/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 12 67
G7 895 928
G6 2137 6164 5576 5449 6847 7378
G5 0989 1469
G4 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497 31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096
G3 56942 54081 42640 90794
G2 01049 34137
G1 35200 30849
ĐB 599126 963167
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 13/10/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 12 67
G7 895 928
G6 2137 6164 5576 5449 6847 7378
G5 0989 1469
G4 64810 02237 69269 87294 90830 89053 99497 31623 22954 52003 40075 92255 81326 54096
G3 56942 54081 42640 90794
G2 01049 34137
G1 35200 30849
ĐB 599126 963167
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ