Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 13/01/2021
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 13/01/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 58 89
G7 057 963
G6 8714 4714 8862 6170 4540 0705
G5 1114 9625
G4 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344
G3 62287 92163 06154 24993
G2 49754 93804
G1 10277 04340
ĐB 351910 453716
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 13/01/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 58 89
G7 057 963
G6 8714 4714 8862 6170 4540 0705
G5 1114 9625
G4 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344
G3 62287 92163 06154 24993
G2 49754 93804
G1 10277 04340
ĐB 351910 453716
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 13/01/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 58 89
G7 057 963
G6 8714 4714 8862 6170 4540 0705
G5 1114 9625
G4 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344
G3 62287 92163 06154 24993
G2 49754 93804
G1 10277 04340
ĐB 351910 453716
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 13/01/2021
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 58 89
G7 057 963
G6 8714 4714 8862 6170 4540 0705
G5 1114 9625
G4 41221 87228 73054 99269 01146 63386 91870 73628 36290 15918 98383 79699 30621 19344
G3 62287 92163 06154 24993
G2 49754 93804
G1 10277 04340
ĐB 351910 453716
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ