Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 11/09/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 11/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 38 45
G7 166 962
G6 6616 8724 3595 0630 7678 4928
G5 6795 2891
G4 38985 06505 70672 31331 70795 98357 82908 56935 31375 95423 80034 25969 45774 75286
G3 06018 84791 32077 27200
G2 83249 71962
G1 84026 18023
ĐB 661761 362918
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 11/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 38 45
G7 166 962
G6 6616 8724 3595 0630 7678 4928
G5 6795 2891
G4 38985 06505 70672 31331 70795 98357 82908 56935 31375 95423 80034 25969 45774 75286
G3 06018 84791 32077 27200
G2 83249 71962
G1 84026 18023
ĐB 661761 362918
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 11/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 38 45
G7 166 962
G6 6616 8724 3595 0630 7678 4928
G5 6795 2891
G4 38985 06505 70672 31331 70795 98357 82908 56935 31375 95423 80034 25969 45774 75286
G3 06018 84791 32077 27200
G2 83249 71962
G1 84026 18023
ĐB 661761 362918
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 11/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 38 45
G7 166 962
G6 6616 8724 3595 0630 7678 4928
G5 6795 2891
G4 38985 06505 70672 31331 70795 98357 82908 56935 31375 95423 80034 25969 45774 75286
G3 06018 84791 32077 27200
G2 83249 71962
G1 84026 18023
ĐB 661761 362918
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ