Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 09/09/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 09/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 07 16
G7 988 630
G6 6544 1686 0713 2319 4821 6546
G5 5691 2513
G4 69188 70020 29952 71761 92899 25895 92801 20905 03663 72915 52579 47442 02604 23694
G3 30035 54363 64821 27022
G2 12985 27998
G1 90114 19465
ĐB 979227 265687
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 09/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 07 16
G7 988 630
G6 6544 1686 0713 2319 4821 6546
G5 5691 2513
G4 69188 70020 29952 71761 92899 25895 92801 20905 03663 72915 52579 47442 02604 23694
G3 30035 54363 64821 27022
G2 12985 27998
G1 90114 19465
ĐB 979227 265687
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 09/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 07 16
G7 988 630
G6 6544 1686 0713 2319 4821 6546
G5 5691 2513
G4 69188 70020 29952 71761 92899 25895 92801 20905 03663 72915 52579 47442 02604 23694
G3 30035 54363 64821 27022
G2 12985 27998
G1 90114 19465
ĐB 979227 265687
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 09/09/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 07 16
G7 988 630
G6 6544 1686 0713 2319 4821 6546
G5 5691 2513
G4 69188 70020 29952 71761 92899 25895 92801 20905 03663 72915 52579 47442 02604 23694
G3 30035 54363 64821 27022
G2 12985 27998
G1 90114 19465
ĐB 979227 265687
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ