Xổ số Miền bắc - Thứ 3, 30/06/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 30/06/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 36
G7 078 197
G6 7360 1605 2517 9836 6529 9693
G5 0307 8919
G4 84656 82552 77101 41588 80585 37285 88105 33473 30296 19216 35502 91648 33509 61713
G3 94524 90915 35992 98333
G2 77732 02410
G1 17178 40929
ĐB 035350 510504
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 30/06/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 36
G7 078 197
G6 7360 1605 2517 9836 6529 9693
G5 0307 8919
G4 84656 82552 77101 41588 80585 37285 88105 33473 30296 19216 35502 91648 33509 61713
G3 94524 90915 35992 98333
G2 77732 02410
G1 17178 40929
ĐB 035350 510504
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 30/06/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 36
G7 078 197
G6 7360 1605 2517 9836 6529 9693
G5 0307 8919
G4 84656 82552 77101 41588 80585 37285 88105 33473 30296 19216 35502 91648 33509 61713
G3 94524 90915 35992 98333
G2 77732 02410
G1 17178 40929
ĐB 035350 510504
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 30/06/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 79 36
G7 078 197
G6 7360 1605 2517 9836 6529 9693
G5 0307 8919
G4 84656 82552 77101 41588 80585 37285 88105 33473 30296 19216 35502 91648 33509 61713
G3 94524 90915 35992 98333
G2 77732 02410
G1 17178 40929
ĐB 035350 510504
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ