Xổ số Miền bắc - Thứ 3, 28/04/2020
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 28/04/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 37 35
G7 167 545
G6 8200 4362 1753 5597 3381 5418
G5 6248 1859
G4 50528 14636 71881 49640 63466 17730 10016 95347 34860 23237 27787 26049 14881 10128
G3 98705 19524 48028 90643
G2 41474 71332
G1 93486 83339
ĐB 113026 478728
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 28/04/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 37 35
G7 167 545
G6 8200 4362 1753 5597 3381 5418
G5 6248 1859
G4 50528 14636 71881 49640 63466 17730 10016 95347 34860 23237 27787 26049 14881 10128
G3 98705 19524 48028 90643
G2 41474 71332
G1 93486 83339
ĐB 113026 478728
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 28/04/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 37 35
G7 167 545
G6 8200 4362 1753 5597 3381 5418
G5 6248 1859
G4 50528 14636 71881 49640 63466 17730 10016 95347 34860 23237 27787 26049 14881 10128
G3 98705 19524 48028 90643
G2 41474 71332
G1 93486 83339
ĐB 113026 478728
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 28/04/2020
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 37 35
G7 167 545
G6 8200 4362 1753 5597 3381 5418
G5 6248 1859
G4 50528 14636 71881 49640 63466 17730 10016 95347 34860 23237 27787 26049 14881 10128
G3 98705 19524 48028 90643
G2 41474 71332
G1 93486 83339
ĐB 113026 478728
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ