Xổ số Miền bắc - Thứ 3, 23/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 23/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 94 43
G7 962 145
G6 2269 1099 1389 4732 2285 9951
G5 0058 9653
G4 66915 33371 40400 46653 40060 45774 04393 29201 75736 50700 13746 43339 70261 27288
G3 58678 24375 15987 43800
G2 44409 53713
G1 06595 29441
ĐB 567228 827239
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 23/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 94 43
G7 962 145
G6 2269 1099 1389 4732 2285 9951
G5 0058 9653
G4 66915 33371 40400 46653 40060 45774 04393 29201 75736 50700 13746 43339 70261 27288
G3 58678 24375 15987 43800
G2 44409 53713
G1 06595 29441
ĐB 567228 827239
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 23/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 94 43
G7 962 145
G6 2269 1099 1389 4732 2285 9951
G5 0058 9653
G4 66915 33371 40400 46653 40060 45774 04393 29201 75736 50700 13746 43339 70261 27288
G3 58678 24375 15987 43800
G2 44409 53713
G1 06595 29441
ĐB 567228 827239
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 23/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 94 43
G7 962 145
G6 2269 1099 1389 4732 2285 9951
G5 0058 9653
G4 66915 33371 40400 46653 40060 45774 04393 29201 75736 50700 13746 43339 70261 27288
G3 58678 24375 15987 43800
G2 44409 53713
G1 06595 29441
ĐB 567228 827239
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ