Xổ số Miền bắc - Thứ 3, 02/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 02/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 21 09
G7 291 865
G6 3502 9393 5029 9976 5392 1002
G5 6670 4147
G4 69100 47008 76981 95651 68674 23863 95257 95794 71330 88774 68652 65431 44733 35079
G3 34352 97315 72701 88945
G2 22852 17379
G1 10211 43395
ĐB 608649 162911
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 02/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 21 09
G7 291 865
G6 3502 9393 5029 9976 5392 1002
G5 6670 4147
G4 69100 47008 76981 95651 68674 23863 95257 95794 71330 88774 68652 65431 44733 35079
G3 34352 97315 72701 88945
G2 22852 17379
G1 10211 43395
ĐB 608649 162911
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 02/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 21 09
G7 291 865
G6 3502 9393 5029 9976 5392 1002
G5 6670 4147
G4 69100 47008 76981 95651 68674 23863 95257 95794 71330 88774 68652 65431 44733 35079
G3 34352 97315 72701 88945
G2 22852 17379
G1 10211 43395
ĐB 608649 162911
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 02/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 21 09
G7 291 865
G6 3502 9393 5029 9976 5392 1002
G5 6670 4147
G4 69100 47008 76981 95651 68674 23863 95257 95794 71330 88774 68652 65431 44733 35079
G3 34352 97315 72701 88945
G2 22852 17379
G1 10211 43395
ĐB 608649 162911
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ