Xổ số Miền bắc - Thứ 3, 16/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 16/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 57 46
G7 972 541
G6 5259 3175 6161 8071 2195 3754
G5 1502 9780
G4 21833 91786 64972 37396 66907 13311 05805 26679 59307 24439 33113 13395 83687 32510
G3 09412 03402 51275 40415
G2 52521 42416
G1 53232 04274
ĐB 066511 694882
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 16/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 57 46
G7 972 541
G6 5259 3175 6161 8071 2195 3754
G5 1502 9780
G4 21833 91786 64972 37396 66907 13311 05805 26679 59307 24439 33113 13395 83687 32510
G3 09412 03402 51275 40415
G2 52521 42416
G1 53232 04274
ĐB 066511 694882
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 16/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 57 46
G7 972 541
G6 5259 3175 6161 8071 2195 3754
G5 1502 9780
G4 21833 91786 64972 37396 66907 13311 05805 26679 59307 24439 33113 13395 83687 32510
G3 09412 03402 51275 40415
G2 52521 42416
G1 53232 04274
ĐB 066511 694882
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 16/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 57 46
G7 972 541
G6 5259 3175 6161 8071 2195 3754
G5 1502 9780
G4 21833 91786 64972 37396 66907 13311 05805 26679 59307 24439 33113 13395 83687 32510
G3 09412 03402 51275 40415
G2 52521 42416
G1 53232 04274
ĐB 066511 694882
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ