Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 15/04/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 15/04/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 66 65
G7 681 553
G6 2968 9476 9611 9354 4688 8783
G5 8041 9826
G4 71712 11244 64503 92266 04795 61648 70958 26299 33346 45784 18471 35852 26099 34513
G3 18561 30329 55779 08548
G2 21956 80026
G1 62076 07877
ĐB 911230 273660
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 15/04/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 66 65
G7 681 553
G6 2968 9476 9611 9354 4688 8783
G5 8041 9826
G4 71712 11244 64503 92266 04795 61648 70958 26299 33346 45784 18471 35852 26099 34513
G3 18561 30329 55779 08548
G2 21956 80026
G1 62076 07877
ĐB 911230 273660
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 15/04/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 66 65
G7 681 553
G6 2968 9476 9611 9354 4688 8783
G5 8041 9826
G4 71712 11244 64503 92266 04795 61648 70958 26299 33346 45784 18471 35852 26099 34513
G3 18561 30329 55779 08548
G2 21956 80026
G1 62076 07877
ĐB 911230 273660
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 15/04/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 66 65
G7 681 553
G6 2968 9476 9611 9354 4688 8783
G5 8041 9826
G4 71712 11244 64503 92266 04795 61648 70958 26299 33346 45784 18471 35852 26099 34513
G3 18561 30329 55779 08548
G2 21956 80026
G1 62076 07877
ĐB 911230 273660
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ