Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 12/08/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 12/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 03 97
G7 075 989
G6 0465 8922 9385 2746 1246 2152
G5 5414 6364
G4 68436 23196 68265 96917 83535 22970 72818 30952 57079 33532 52383 97944 65467 97229
G3 72251 01649 85765 42800
G2 07692 62807
G1 66415 94987
ĐB 216746 191762
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 12/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 03 97
G7 075 989
G6 0465 8922 9385 2746 1246 2152
G5 5414 6364
G4 68436 23196 68265 96917 83535 22970 72818 30952 57079 33532 52383 97944 65467 97229
G3 72251 01649 85765 42800
G2 07692 62807
G1 66415 94987
ĐB 216746 191762
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 12/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 03 97
G7 075 989
G6 0465 8922 9385 2746 1246 2152
G5 5414 6364
G4 68436 23196 68265 96917 83535 22970 72818 30952 57079 33532 52383 97944 65467 97229
G3 72251 01649 85765 42800
G2 07692 62807
G1 66415 94987
ĐB 216746 191762
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 12/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 03 97
G7 075 989
G6 0465 8922 9385 2746 1246 2152
G5 5414 6364
G4 68436 23196 68265 96917 83535 22970 72818 30952 57079 33532 52383 97944 65467 97229
G3 72251 01649 85765 42800
G2 07692 62807
G1 66415 94987
ĐB 216746 191762
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ