Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 09/08/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 09/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 20 74
G7 186 613
G6 1855 1384 7462 8967 2777 1238
G5 9566 3699
G4 28898 69646 22851 04424 31323 40339 43265 70911 34236 75002 55431 54863 89318 52017
G3 58518 09732 91043 42534
G2 46719 11441
G1 67808 07498
ĐB 345189 502323
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 09/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 20 74
G7 186 613
G6 1855 1384 7462 8967 2777 1238
G5 9566 3699
G4 28898 69646 22851 04424 31323 40339 43265 70911 34236 75002 55431 54863 89318 52017
G3 58518 09732 91043 42534
G2 46719 11441
G1 67808 07498
ĐB 345189 502323
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 09/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 20 74
G7 186 613
G6 1855 1384 7462 8967 2777 1238
G5 9566 3699
G4 28898 69646 22851 04424 31323 40339 43265 70911 34236 75002 55431 54863 89318 52017
G3 58518 09732 91043 42534
G2 46719 11441
G1 67808 07498
ĐB 345189 502323
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 09/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 20 74
G7 186 613
G6 1855 1384 7462 8967 2777 1238
G5 9566 3699
G4 28898 69646 22851 04424 31323 40339 43265 70911 34236 75002 55431 54863 89318 52017
G3 58518 09732 91043 42534
G2 46719 11441
G1 67808 07498
ĐB 345189 502323
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ