Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 08/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 08/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 87 84
G7 870 832
G6 3588 0889 7833 4081 5387 8769
G5 0149 2449
G4 89056 54818 77681 49723 06481 37499 42064 69839 77229 27785 04260 46185 86266 53367
G3 26818 78631 05182 87866
G2 40553 59771
G1 28911 83711
ĐB 783804 071266
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 08/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 87 84
G7 870 832
G6 3588 0889 7833 4081 5387 8769
G5 0149 2449
G4 89056 54818 77681 49723 06481 37499 42064 69839 77229 27785 04260 46185 86266 53367
G3 26818 78631 05182 87866
G2 40553 59771
G1 28911 83711
ĐB 783804 071266
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 08/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 87 84
G7 870 832
G6 3588 0889 7833 4081 5387 8769
G5 0149 2449
G4 89056 54818 77681 49723 06481 37499 42064 69839 77229 27785 04260 46185 86266 53367
G3 26818 78631 05182 87866
G2 40553 59771
G1 28911 83711
ĐB 783804 071266
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 08/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 87 84
G7 870 832
G6 3588 0889 7833 4081 5387 8769
G5 0149 2449
G4 89056 54818 77681 49723 06481 37499 42064 69839 77229 27785 04260 46185 86266 53367
G3 26818 78631 05182 87866
G2 40553 59771
G1 28911 83711
ĐB 783804 071266
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ