Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 07/08/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 07/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 64 43
G7 940 112
G6 4886 0123 0907 9341 4215 4297
G5 0492 4311
G4 07221 04820 98094 20432 39215 18822 99317 76988 18933 25682 79661 94722 74488 99479
G3 89556 52645 02820 30698
G2 62110 34416
G1 86956 29442
ĐB 170988 421835
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 07/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 64 43
G7 940 112
G6 4886 0123 0907 9341 4215 4297
G5 0492 4311
G4 07221 04820 98094 20432 39215 18822 99317 76988 18933 25682 79661 94722 74488 99479
G3 89556 52645 02820 30698
G2 62110 34416
G1 86956 29442
ĐB 170988 421835
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 07/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 64 43
G7 940 112
G6 4886 0123 0907 9341 4215 4297
G5 0492 4311
G4 07221 04820 98094 20432 39215 18822 99317 76988 18933 25682 79661 94722 74488 99479
G3 89556 52645 02820 30698
G2 62110 34416
G1 86956 29442
ĐB 170988 421835
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 07/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 64 43
G7 940 112
G6 4886 0123 0907 9341 4215 4297
G5 0492 4311
G4 07221 04820 98094 20432 39215 18822 99317 76988 18933 25682 79661 94722 74488 99479
G3 89556 52645 02820 30698
G2 62110 34416
G1 86956 29442
ĐB 170988 421835
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ