Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 05/08/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 05/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 48 63
G7 077 920
G6 3194 3056 9005 3511 2663 3694
G5 3943 8348
G4 91374 95919 83520 12158 85273 76928 96822 58580 35633 37171 27820 78536 52332 28839
G3 33817 95313 81918 48791
G2 53769 72114
G1 05015 52672
ĐB 083164 396978
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 05/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 48 63
G7 077 920
G6 3194 3056 9005 3511 2663 3694
G5 3943 8348
G4 91374 95919 83520 12158 85273 76928 96822 58580 35633 37171 27820 78536 52332 28839
G3 33817 95313 81918 48791
G2 53769 72114
G1 05015 52672
ĐB 083164 396978
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 05/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 48 63
G7 077 920
G6 3194 3056 9005 3511 2663 3694
G5 3943 8348
G4 91374 95919 83520 12158 85273 76928 96822 58580 35633 37171 27820 78536 52332 28839
G3 33817 95313 81918 48791
G2 53769 72114
G1 05015 52672
ĐB 083164 396978
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 05/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 48 63
G7 077 920
G6 3194 3056 9005 3511 2663 3694
G5 3943 8348
G4 91374 95919 83520 12158 85273 76928 96822 58580 35633 37171 27820 78536 52332 28839
G3 33817 95313 81918 48791
G2 53769 72114
G1 05015 52672
ĐB 083164 396978
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ