Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 31/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 31/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 33 50
G7 712 707
G6 7025 9827 4728 9547 9766 2961
G5 4079 4791
G4 38122 16023 51168 12219 90720 01169 31318 13966 02063 22516 74621 41781 73387 87530
G3 22191 15790 33704 16478
G2 99046 29707
G1 37836 54087
ĐB 791837 224179
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 31/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 33 50
G7 712 707
G6 7025 9827 4728 9547 9766 2961
G5 4079 4791
G4 38122 16023 51168 12219 90720 01169 31318 13966 02063 22516 74621 41781 73387 87530
G3 22191 15790 33704 16478
G2 99046 29707
G1 37836 54087
ĐB 791837 224179
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 31/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 33 50
G7 712 707
G6 7025 9827 4728 9547 9766 2961
G5 4079 4791
G4 38122 16023 51168 12219 90720 01169 31318 13966 02063 22516 74621 41781 73387 87530
G3 22191 15790 33704 16478
G2 99046 29707
G1 37836 54087
ĐB 791837 224179
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 31/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 33 50
G7 712 707
G6 7025 9827 4728 9547 9766 2961
G5 4079 4791
G4 38122 16023 51168 12219 90720 01169 31318 13966 02063 22516 74621 41781 73387 87530
G3 22191 15790 33704 16478
G2 99046 29707
G1 37836 54087
ĐB 791837 224179
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ