Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 29/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 29/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 64 19
G7 698 428
G6 7905 7661 9305 5051 3607 6653
G5 5972 8520
G4 83624 89798 82120 23120 26018 54756 14202 97335 90490 63512 88723 19646 07611 94063
G3 66476 12209 26505 87962
G2 16794 56748
G1 48138 83337
ĐB 779096 272586
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 29/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 64 19
G7 698 428
G6 7905 7661 9305 5051 3607 6653
G5 5972 8520
G4 83624 89798 82120 23120 26018 54756 14202 97335 90490 63512 88723 19646 07611 94063
G3 66476 12209 26505 87962
G2 16794 56748
G1 48138 83337
ĐB 779096 272586
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 29/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 64 19
G7 698 428
G6 7905 7661 9305 5051 3607 6653
G5 5972 8520
G4 83624 89798 82120 23120 26018 54756 14202 97335 90490 63512 88723 19646 07611 94063
G3 66476 12209 26505 87962
G2 16794 56748
G1 48138 83337
ĐB 779096 272586
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 29/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 64 19
G7 698 428
G6 7905 7661 9305 5051 3607 6653
G5 5972 8520
G4 83624 89798 82120 23120 26018 54756 14202 97335 90490 63512 88723 19646 07611 94063
G3 66476 12209 26505 87962
G2 16794 56748
G1 48138 83337
ĐB 779096 272586
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ