Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 28/06/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 28/06/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 61 81
G7 501 770
G6 2045 6587 8385 7608 6030 3027
G5 7480 1446
G4 75787 61179 99392 44869 30506 87823 98320 60479 64986 90516 63429 59775 15821 78023
G3 49464 47931 01104 84315
G2 91154 74115
G1 89653 36993
ĐB 290258 316726
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 28/06/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 61 81
G7 501 770
G6 2045 6587 8385 7608 6030 3027
G5 7480 1446
G4 75787 61179 99392 44869 30506 87823 98320 60479 64986 90516 63429 59775 15821 78023
G3 49464 47931 01104 84315
G2 91154 74115
G1 89653 36993
ĐB 290258 316726
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 28/06/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 61 81
G7 501 770
G6 2045 6587 8385 7608 6030 3027
G5 7480 1446
G4 75787 61179 99392 44869 30506 87823 98320 60479 64986 90516 63429 59775 15821 78023
G3 49464 47931 01104 84315
G2 91154 74115
G1 89653 36993
ĐB 290258 316726
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 28/06/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 61 81
G7 501 770
G6 2045 6587 8385 7608 6030 3027
G5 7480 1446
G4 75787 61179 99392 44869 30506 87823 98320 60479 64986 90516 63429 59775 15821 78023
G3 49464 47931 01104 84315
G2 91154 74115
G1 89653 36993
ĐB 290258 316726
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ