Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 24/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 24/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 77 87
G7 190 885
G6 0294 5310 5622 2565 1445 2819
G5 1015 4964
G4 65312 64224 36710 13092 41575 98932 77157 55017 89076 34800 31412 55652 88733 02206
G3 62689 39170 22593 22054
G2 82388 77994
G1 96941 58269
ĐB 528735 187239
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 24/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 77 87
G7 190 885
G6 0294 5310 5622 2565 1445 2819
G5 1015 4964
G4 65312 64224 36710 13092 41575 98932 77157 55017 89076 34800 31412 55652 88733 02206
G3 62689 39170 22593 22054
G2 82388 77994
G1 96941 58269
ĐB 528735 187239
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 24/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 77 87
G7 190 885
G6 0294 5310 5622 2565 1445 2819
G5 1015 4964
G4 65312 64224 36710 13092 41575 98932 77157 55017 89076 34800 31412 55652 88733 02206
G3 62689 39170 22593 22054
G2 82388 77994
G1 96941 58269
ĐB 528735 187239
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 24/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 77 87
G7 190 885
G6 0294 5310 5622 2565 1445 2819
G5 1015 4964
G4 65312 64224 36710 13092 41575 98932 77157 55017 89076 34800 31412 55652 88733 02206
G3 62689 39170 22593 22054
G2 82388 77994
G1 96941 58269
ĐB 528735 187239
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ