Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 22/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 22/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 95 37
G7 887 647
G6 9441 3601 9736 6905 7842 0731
G5 0517 0208
G4 15364 28839 38656 44543 72456 39706 96590 99709 76548 88378 88750 77565 76641 70709
G3 27343 32659 34465 56189
G2 96919 59805
G1 70197 92911
ĐB 871125 839940
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 22/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 95 37
G7 887 647
G6 9441 3601 9736 6905 7842 0731
G5 0517 0208
G4 15364 28839 38656 44543 72456 39706 96590 99709 76548 88378 88750 77565 76641 70709
G3 27343 32659 34465 56189
G2 96919 59805
G1 70197 92911
ĐB 871125 839940
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 22/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 95 37
G7 887 647
G6 9441 3601 9736 6905 7842 0731
G5 0517 0208
G4 15364 28839 38656 44543 72456 39706 96590 99709 76548 88378 88750 77565 76641 70709
G3 27343 32659 34465 56189
G2 96919 59805
G1 70197 92911
ĐB 871125 839940
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 22/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 95 37
G7 887 647
G6 9441 3601 9736 6905 7842 0731
G5 0517 0208
G4 15364 28839 38656 44543 72456 39706 96590 99709 76548 88378 88750 77565 76641 70709
G3 27343 32659 34465 56189
G2 96919 59805
G1 70197 92911
ĐB 871125 839940
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ