Xổ số Miền bắc - Thứ 6, 02/08/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 02/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 46 81
G7 946 931
G6 1566 4781 8199 8763 4777 9968
G5 0459 5368
G4 87955 26804 41908 98306 38917 34572 27015 19865 80210 36700 52290 78101 29847 29205
G3 41260 86700 36523 02647
G2 81803 00416
G1 85509 89638
ĐB 355904 340383
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 02/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 46 81
G7 946 931
G6 1566 4781 8199 8763 4777 9968
G5 0459 5368
G4 87955 26804 41908 98306 38917 34572 27015 19865 80210 36700 52290 78101 29847 29205
G3 41260 86700 36523 02647
G2 81803 00416
G1 85509 89638
ĐB 355904 340383
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 02/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 46 81
G7 946 931
G6 1566 4781 8199 8763 4777 9968
G5 0459 5368
G4 87955 26804 41908 98306 38917 34572 27015 19865 80210 36700 52290 78101 29847 29205
G3 41260 86700 36523 02647
G2 81803 00416
G1 85509 89638
ĐB 355904 340383
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 6, 02/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Gia Lai Ninh Thuận
G8 46 81
G7 946 931
G6 1566 4781 8199 8763 4777 9968
G5 0459 5368
G4 87955 26804 41908 98306 38917 34572 27015 19865 80210 36700 52290 78101 29847 29205
G3 41260 86700 36523 02647
G2 81803 00416
G1 85509 89638
ĐB 355904 340383
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ