Xổ số Miền bắc - Thứ 4, 14/08/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 14/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 14 69
G7 463 256
G6 1593 2853 7958 5990 6028 9293
G5 5557 0459
G4 82375 20417 38003 05083 36653 56318 42606 55671 22202 20119 12290 80698 61313 35237
G3 76315 77236 83059 27305
G2 10985 81365
G1 35034 05484
ĐB 561517 694988
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 14/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 14 69
G7 463 256
G6 1593 2853 7958 5990 6028 9293
G5 5557 0459
G4 82375 20417 38003 05083 36653 56318 42606 55671 22202 20119 12290 80698 61313 35237
G3 76315 77236 83059 27305
G2 10985 81365
G1 35034 05484
ĐB 561517 694988
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 14/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 14 69
G7 463 256
G6 1593 2853 7958 5990 6028 9293
G5 5557 0459
G4 82375 20417 38003 05083 36653 56318 42606 55671 22202 20119 12290 80698 61313 35237
G3 76315 77236 83059 27305
G2 10985 81365
G1 35034 05484
ĐB 561517 694988
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 4, 14/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đà Nẵng Khánh Hòa
G8 14 69
G7 463 256
G6 1593 2853 7958 5990 6028 9293
G5 5557 0459
G4 82375 20417 38003 05083 36653 56318 42606 55671 22202 20119 12290 80698 61313 35237
G3 76315 77236 83059 27305
G2 10985 81365
G1 35034 05484
ĐB 561517 694988
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ