Xổ số Miền bắc - Thứ 3, 13/08/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 13/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 10 29
G7 870 195
G6 1404 0950 3968 7318 6012 6586
G5 3793 5779
G4 91102 84207 77488 33978 39794 08917 98843 81088 05871 10439 73760 72255 51150 30968
G3 29145 17682 55851 37604
G2 31948 95170
G1 56246 11935
ĐB 990590 965289
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 13/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 10 29
G7 870 195
G6 1404 0950 3968 7318 6012 6586
G5 3793 5779
G4 91102 84207 77488 33978 39794 08917 98843 81088 05871 10439 73760 72255 51150 30968
G3 29145 17682 55851 37604
G2 31948 95170
G1 56246 11935
ĐB 990590 965289
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 13/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 10 29
G7 870 195
G6 1404 0950 3968 7318 6012 6586
G5 3793 5779
G4 91102 84207 77488 33978 39794 08917 98843 81088 05871 10439 73760 72255 51150 30968
G3 29145 17682 55851 37604
G2 31948 95170
G1 56246 11935
ĐB 990590 965289
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 3, 13/08/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Đắk Lắk Quảng Nam
G8 10 29
G7 870 195
G6 1404 0950 3968 7318 6012 6586
G5 3793 5779
G4 91102 84207 77488 33978 39794 08917 98843 81088 05871 10439 73760 72255 51150 30968
G3 29145 17682 55851 37604
G2 31948 95170
G1 56246 11935
ĐB 990590 965289
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ