Xổ số Miền bắc - Thứ 2, 01/07/2019
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 01/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 62 26
G7 220 804
G6 5236 0670 7444 3041 9357 5057
G5 7804 5987
G4 95793 05768 81636 56447 59727 99486 64191 79772 05028 20375 58593 42643 19666 69063
G3 93036 74611 70918 83125
G2 67656 73998
G1 79917 23470
ĐB 547501 652740
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 01/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 62 26
G7 220 804
G6 5236 0670 7444 3041 9357 5057
G5 7804 5987
G4 95793 05768 81636 56447 59727 99486 64191 79772 05028 20375 58593 42643 19666 69063
G3 93036 74611 70918 83125
G2 67656 73998
G1 79917 23470
ĐB 547501 652740
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 01/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 62 26
G7 220 804
G6 5236 0670 7444 3041 9357 5057
G5 7804 5987
G4 95793 05768 81636 56447 59727 99486 64191 79772 05028 20375 58593 42643 19666 69063
G3 93036 74611 70918 83125
G2 67656 73998
G1 79917 23470
ĐB 547501 652740
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN Trung
Mở thưởng: Thứ 2, 01/07/2019
Tường thuật trực tiếp tại: xoso.net.vn
Huế Phú Yên
G8 62 26
G7 220 804
G6 5236 0670 7444 3041 9357 5057
G5 7804 5987
G4 95793 05768 81636 56447 59727 99486 64191 79772 05028 20375 58593 42643 19666 69063
G3 93036 74611 70918 83125
G2 67656 73998
G1 79917 23470
ĐB 547501 652740
Đại lý vé số Kiến Thiết Thủ Đô
65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng, Hà Nội
IN KẾT QUẢ Về trang chủ